BRASTER (BRA): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Subskrypcja Akcji Serii H nastąpiła na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2016 r. Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte w dniach od 6 czerwca 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.

2. Daty przydziału papierów wartościowych:

W związku z faktem, iż akcje serii H były objęte subskrypcją prywatną nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia listy podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji Spółki serii H w dniu 3 czerwca 2016 r. Zaproponowana przez Zarząd lista podmiotów została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w tym samym dniu. Lista ta została zmodyfikowana przez Zarząd Spółki w dniu 7 czerwca 2016 r. i odpowiednio zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 8 czerwca 2016 r. Umowy objęcia akcji Spółki serii H zostały zawarte w dniach od 6 do 8 czerwca 2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach subskrypcji zaoferowano inwestorom 505.734 akcji Spółki serii H.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Akcje serii H nie były oferowane w transzach.

W ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii H inwestorzy w złożonych deklaracjach łącznie zadeklarowali chęć objęcia 861.000 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 15,00 zł (piętnaście złotych). Zarząd Spółki postanowił o zaoferowaniu do objęcia łącznie 505.734 (słownie: pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje Spółki serii H wybranym podmiotom. Redukcja zaoferowanych akcji w stosunku do liczby akcji zadeklarowanej w deklaracjach nabycia przez poszczególnych inwestorów była inna dla każdego inwestora. Zarząd Spółki zredukował średnio o ok. 41,25% liczbę zaoferowanych akcji w stosunku do liczby akcji objętych deklaracjami nabycia przez poszczególnych inwestorów po cenie emisyjnej wynoszącej 15,00 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 22 z dnia 24 maja 2016 r. wyemitowało widełkowo od 1 (jednej) do 561.465 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji serii H. Zarząd Spółki nie zaoferował więc do objęcia maksymalnej liczby akcji, jaka wynikała ze wskazanej powyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W związku z faktem, iż akcje serii H były objęte subskrypcją prywatną nie dokonywano zapisów na akcje w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. W ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii H inwestorzy w złożonych deklaracjach łącznie zadeklarowali chęć objęcia 861 000 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 15,00 zł (piętnaście złotych).

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W związku z faktem, iż akcje serii H były objęte subskrypcją prywatną nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 505 734 (słownie: pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje Spółki serii H.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

15,00 zł za jedną akcję serii H.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W związku z faktem, iż akcje serii H były objęte subskrypcją prywatną nie dokonywano zapisów na akcje w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii H nie były oferowane w transzach. W ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii H 10 (dziesięciu) inwestorów w złożonych deklaracjach łącznie zadeklarowało chęć objęcia 861 000 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 15,00 zł (piętnaście złotych).

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W związku z faktem, iż akcje serii H były objęte subskrypcją prywatną nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Umowy objęcia akcji Spółki serii H zostały zawarte z 15 inwestorami (przy czym liczba ta uwzględnia poszczególne subfundusze w ramach funduszu inwestycyjnego, z których każdy objął akcje serii H). Traktując zaś wszelkie subfundusze w ramach jednego funduszu inwestycyjnego, które zawarły ze Spółką umowę objęcia akcji serii H, jako jednego inwestora umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 8 podmiotami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja akcji serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

7.586.010,00 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) złotych.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty:

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Spółka przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji akcji serii H.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-16Marcin HalickiPrezes Zarządu
2016-06-16Konrad KowalczukCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »