Reklama

CASHFLOW (CFL): Zakończenie subskrypcji warrantów serii C - raport 71

Raport bieżący nr 71/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 69/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie publicznej emisja warrantów subskrypcyjnych serii C oraz powzięcia uchwały w przedmiocie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku otrzymał informacje podsumowującą emisję od podmiotu oferującego warranty oraz akcje.

Emitent przypomina, że emitował więcej niż 5 (pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C. Warranty Subskrypcyjne były emitowane odpłatnie (cena emisyjna jednego warrantu wynosiła 230.000 zł) i były niezbywalne. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniał do złożenia zapisu na 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty, emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1,15 zł (słownie jeden złoty piętnaście groszy).

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E miała charakter publiczny i została skierowania do indywidualnych adresatów, których liczba mogła przekroczyć 99 osób lub w trybie udostępnienia nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia. Podmiotem oferującym warranty subskrypcyjne w ramach przedmiotowej emisji był Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się w dniu 4 grudnia 2012 roku i została zakończona w dniu 18 grudnia 2012 roku.

2. Przydział papierów wartościowych został określony na dzień 27 grudnia 2012 roku.

3. Przedmiotem emisji było nie więcej niż 5 (pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C.

4. Podczas emisji warrantów subskrypcyjnych nie doszło do redukcji.

5. Osoby, do których skierowana była emisja nie złożyły żadnego zapisu na warranty subskrypcyjne serii C, co oznacza, iż emisja nie doszła do skutku (nie doszło do subskrypcji).

6. Mając na uwadze brak zapisów, nie dokonano przydziału papierów wartościowych.

7. Warranty subskrypcyjne były emitowane odpłatnie (cena emisyjna jednego warrantu wynosiła 230.000 zł) jako niezbywalne. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniał do złożenia zapisu na 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty, emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1,15 zł (słownie jeden złoty piętnaście groszy).

8. Na warranty subskrypcyjne serii C nie złożono zapisów.

9. Ze względu na brak zapisów warranty nie zostały przydzielone żadnej osobie.

10. Cash Flow S. A. nie zawierał umów z subemitentami.

11. Nie doszło do sprzedaży czy też subskrypcji papierów wartościowych. Zakładana wartość emisji w przypadku jej całkowitego objęcia wynosiła 1.115.000 (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy) złotych dla warrantów subskrypcyjnych serii C oraz 1.115.000 (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy) złotych dla emitowanych akcji serii E.

12. Łączne koszty emisji wyniosły:

a) z tytułu przygotowania i przeprowadzenia oferty

10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych netto,

b)z tytułu wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie.

nie dotyczy

c)z tytułu sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto za przygotowanie memorandum informacyjnego

d) promocji oferty

93.493 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote) netto

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty te obciążają rachunek zysków i strat w 2012 roku.

Dodatkowym kosztem poniesionym przez emitenta była opłata za akt notarialny, który obejmował uchwały Zarządu w przedmiocie emisji warrantów oraz akcji. Łączny koszty aktu notarialnego (zawierającego między innymi opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) wyniósł 5.732,00 (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote) oraz za wypis z oryginału aktu notarialnego w kwocie 59,04 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze).

Łącznie koszty emisji wyniosły 119.284,04 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze).

Emitent nie poniósł żadnych innych kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, pozna kosztami wskazanymi powyżej, ponieważ dokumenty związane z tą emisją zostały opracowane przy udziale pracowników i współpracowników spółki w ramach pełnionych przez nich obowiązków. Koszty emisji zostały przedstawione na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta. Koszty te mogą w przyszłości ulec zwiększeniu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi w zaokrągleniu 0,12 złotego (słownie: dwanaście groszy).

Raport sporządzono na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »