Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży akcji AC S.A. serii B posiadaczom tych warrantów - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

AC S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 126.750 warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 126.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00128001 do 00254750 i wartości nominalnej 0,25 zł każda, o których Zarząd Spółki poinformował Raportem nr 08/2012 z dnia 01.03.2012 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:

Reklama

Zarówno subskrypcja warrantów subskrypcyjnych, jak i sprzedaż akcji rozpoczęły się i zakończyły w dniu 01.03.2012 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 29.02.2012 r., natomiast o przydziale akcji w dniu 01.03.2012 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

126.750 warrantów subskrypcyjnych

126.750 akcji

4. Stopa redukcji

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

126.750 warrantów subskrypcyjnych

126.750 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

126.750 warrantów subskrypcyjnych

126.750 akcji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 3,375 zł za 1 akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą:

14 osób

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

14 osób

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł

Wartość sprzedaży akcji: 427.781,25 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowodowała następujące koszty w łącznej wysokości 5.650,00 zł:

koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (400 zł - opłata sądowa i 250 zł - MSiG) oraz

koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzeniem tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 5.000 zł netto.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:

Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty 2012 roku.

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą:

0,04 zł

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »