Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów, objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22.03.2016 r. osoby uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 37.055 warrantów subskrypcyjnych serii C, złożyły formularze objęcia tej samej liczby akcji serii C, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. Posiadacze 878 warrantów zrezygnowali z objęcia takiej samej liczby akcji w zamian za te warranty. 155 warrantów subskrypcyjnych zostało umorzonych na skutek zaistnienia przesłanek z Regulaminem Programu Motywacyjnego 2013-2015. Zarząd przydzielił 37.055 akcji serii C w zamian za warranty subskrypcyjne, wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 37.055 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 075001 do 108387, od 108543 do 108852, od 109163 do 110763, od 11177 do 112158, od 112314 do 112468 oraz od 112624 do 113243, o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.263,75 zł. W wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione 37.055 akcji, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w części do skutku. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2.422.826,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 110.155 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wszystkie 37.055 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 075001 do 108387, od 108543 do 108852, od 109163 do 110763, od 11177 do 112158, od 112314 do 112468 oraz od 112624 do 113243 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reklama

Szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 37.055 warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 37.055 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach o numerach od 075001 do 108387, od 108543 do 108852, od 109163 do 110763, od 11177 do 112158, od 112314 do 112468 oraz od 112624 do 113243 i wartości nominalnej 0,25 zł każda:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:

Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się 19.03.2015 r. i zakończyła w dniu 20.03.2015 r., a sprzedaż akcji rozpoczęła się i zakończyła w dniu 22.03.2016 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 11.03.2015 r. Zarząd podjął uchwałę o przydziale akcji w dniu 22.03.2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

38.243 warrantów subskrypcyjnych

37.933 akcji

4. Stopa redukcji

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

38.088 warrantów subskrypcyjnych

37.055 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

38.243 warrantów subskrypcyjnych

37.055 akcji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 8,87 zł za 1 akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą:

38 osoby na warranty subskrypcyjne

34 osoby na akcje

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

39 osoby na warranty subskrypcyjne

34 osoby na akcje

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł

Wartość sprzedaży akcji: 328.677,85 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowoduje następujące koszty w łącznej wysokości 14.850,00 zł:

- koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS - 350 zł oraz

- koszty agenta emisji 5.000 zł netto, koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 3.000 zł netto oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500 zł netto.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:

Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty 2016 roku.

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą:

0,40 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-22Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2016-03-22Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »