Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2015 Programu Motywacyjnego oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) niniejszym informuje, że w dniach 28.03.2017 r. oraz 04.04.2017 r. osoby uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 25.828 warrantów subskrypcyjnych serii C, złożyły formularze objęcia tej samej liczby akcji serii C, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. 314 warrantów subskrypcyjnych zostało umorzonych na skutek zaistnienia przesłanek z Regulaminu Programu Motywacyjnego 2013-2015. Zarząd przydzielił 25.828 akcji serii C w zamian za warranty subskrypcyjne, wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 113244 do 136591 i od 136906 do 139385 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.457 zł. W wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione 25.828 akcji, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w części do skutku. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2.429.283,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wszystkie 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 113244 do 136591 i od 136906 do 139385 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reklama

Szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 26.142 warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach o numerach od 113244 do 136591 oraz od 136906 do 139385 o wartości nominalnej 0,25 zł każda:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:

Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się 24.03.2016 r. i zakończyła w dniu 25.03.2016 r., a sprzedaż akcji rozpoczęła się 28.03.2017 r. i zakończyła w dniu 04.04.2017 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 09.03.2016 r. Zarząd podjął uchwałę o przydziale akcji w dniu 04.04.2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

26.142 warrantów subskrypcyjnych

25.828 akcji

4. Stopa redukcji:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

26.142 warrantów subskrypcyjnych

25.828 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

26.142 warrantów subskrypcyjnych

25.828 akcji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 8,87 zł za 1 akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą:

35 osób na warranty subskrypcyjne

34 osoby na akcje

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

35 osób na warranty subskrypcyjne

34 osoby na akcje

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł

Wartość sprzedaży akcji: 229.094,36 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowoduje następujące koszty w łącznej wysokości 14.850 zł:

- koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS - 350 zł oraz

- koszty agenta emisji 5.000 zł netto, koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 3.000 zł netto oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500 zł netto.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:

Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty 2017 roku.

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą:

0,57 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-04Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2017-04-04Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »