Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii D i sprzedaży akcji AC S.A. serii D posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2017 Programu Motywacyjnego, wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 02.04.2019 r. osoby uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 82.650 warrantów subskrypcyjnych serii D z Transzy 2017, złożyły formularze objęcia tej samej liczby akcji serii D, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. 1.800 warrantów subskrypcyjnych zostało uprzednio umorzonych na skutek zaistnienia przesłanek z Regulaminu Programu Motywacyjnego 2016-2017. Zarząd przydzielił 82.650 akcji serii D w zamian za warranty subskrypcyjne, wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 82.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 083001 do 165650 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.662,50 zł. W wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione 82.650 akcji, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w części do skutku. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wszystkie 82.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 083001 do 165650 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reklama

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9.878.783.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu 02.04.2019 r. wydaniu dokumentów akcji wynosi 7.087,50 zł

Szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 84.450 warrantów subskrypcyjnych serii D i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 82.650 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 083001 do 165650 o wartości nominalnej 0,25 zł każda:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:

Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się i zakończyła w dniu 23.03.2018 r., a sprzedaż akcji rozpoczęła się i zakończyła w dniu 02.04.2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 15.03.2018 r. Zarząd podjął uchwałę o przydziale akcji w dniu 02.04.2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

84.450 warrantów subskrypcyjnych

82.650 akcji

4. Stopa redukcji:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

84.450 warrantów subskrypcyjnych

82.650 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

84.450 warrantów subskrypcyjnych

82.650 akcji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 11,00 zł za 1 akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą:

40 osób na warranty subskrypcyjne

38 osób na akcje

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

40 osób na warranty subskrypcyjne

38 osób na akcje

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł

Wartość sprzedaży akcji: 909.150,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowoduje następujące koszty w łącznej wysokości 16.850 zł:

- koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS - 350 zł oraz

- koszty agenta emisji 5.000 zł netto, koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 5.000 zł netto oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500 zł netto.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:

Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty w 2019 roku.

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą:

0,20 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje serii D zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8, § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-02Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »