Reklama

RADPOL (RDL): Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E - raport 76

Raport bieżący nr 76/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, że emisja 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RADPOL” Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2017 r. doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, w związku z czym Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 82/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. dokonał ich przydziału.

Reklama

Spółka wyjaśnia, że akcje serii E zostały zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w oparciu o prospekt emisyjny opublikowany przez Spółkę w dniu 3 lipca 2017 r.

W związku z powyższym Spółka przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji zamkniętej akcji serii E.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia oferty (przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych) : 5 lipca 2017 r.

Data zakończenia oferty (przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych): 19 lipca 2017 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych (akcji):

Spółka informuje, że przydział akcji serii E nastąpił dnia 8 sierpnia 2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych (akcji) objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach subskrypcji zamkniętej Spółka oferowała nie więcej niż 10.000.000 akcji serii E.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

W ramach oferty akcji serii E w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 0,5508960758.

5. Liczba papierów wartościowych (akcji), na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji zamkniętej złożono zapisy na 10.920.134 akcje Spółki serii E, w tym:

- w ramach zapisów podstawowych złożono zapisy na 8 871 312 akcji,

- w ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 2 048 882 akcje.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało 10.000.000 akcji serii E.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 1,40 zł za jedną akcję serii E.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.

Akcje serii E zostały objęte przez łącznie 384 Inwestorów w tym :

- 377 w ramach zapisów podstawowych;

- 64 w ramach zapisów dodatkowych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach oferty akcji serii E przydzielono akcje łącznie 384 Inwestorom w tym:

- 377 w ramach zapisów podstawowych;

- 64 w ramach zapisów dodatkowych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Subskrypcja zamknięta akcji serii E nie była objęta subemisją. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej akcji serii E wyniosła: 14.000.000 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję serii E wyniósł:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że bez zbędnej zwłoki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne konieczne dla ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-09Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2017-08-09Anna KułachWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »