Reklama

CORMAY (CRM): Zakończenie testów na utratę wartości aktywów - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. ("Spółka”) nr 7/2020 z dnia 20 marca 2020 r. o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów ("Testy”), Spółka informuje, że w dniu 4 kwietnia 2020 r. Spółka zakończyła Testy.

W wyniku przeprowadzonych Testów Spółka stwierdziła utratę wartości nakładów poniesionych na trwające prace rozwojowe związane z opracowaniem i wdrożeniem następujących analizatorów: Equisse, Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox oraz podjęła decyzję o dokonaniu stosownych odpisów aktualizujących w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Powodem rozpoznania odpisów na dzień 31 grudnia 2019 r. były przedłużające się prace nad wdrożeniem analizatorów do produkcji, a co za tym idzie zwiększone, w stosunku do wcześniejszych szacunków, ryzyko nieosiągnięcia w przyszłości przychodów pokrywających konieczne jeszcze do poniesienia nakłady oraz wartość nakładów już poniesionych. Ryzyko to zwiększa dodatkowo aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która powoduje i może powodować w przyszłości dalsze wydłużenie i utrudnienie prowadzonych prac.

Reklama

W wyniku przeprowadzonej analizy, z uwagi na wspomniane powyżej powody, dla prac rozwojowych nad analizatorami Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox, stwierdzono brak możliwości wiarygodnego oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych oraz istnienie dużego ryzyka, że dotychczas poniesione nakłady wraz z nakładami koniecznymi jeszcze do poniesienia przekroczą potencjalne zyski ze sprzedaży tych analizatorów w przyszłości. Z tego powodu Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisów na całość nakładów poniesionych na prace rozwojowe nad analizatorami Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox. Równolegle do rozpoznanych odpisów, zgodnie z wymogami MSR 20, rozpoznano przychody z otrzymanych dotacji do tych projektów, które do tej pory były prezentowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Łączna kwota rozpoznanych dla tych prac rozwojowych odpisów wyniosła 31 974 tys. PLN, a kwota rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji wyniosła 8 496 tys. PLN.

Dla najbardziej zaawansowanego i najbliższego komercjalizacji projektu Equisse nie rozpoznano odpisu na całość poniesionych nakładów, jednakże w Testach zastosowano bardziej konserwatywne niż do tej pory założenia dotyczące daty wprowadzenia analizatorów na rynek, szacunków przyszłych przepływów pieniężnych, a także dokonano zwiększenia stopy dyskonta w stosunku do wyliczonej stopy WACC dla branży i rynku, na którym działa Spółka, aby odzwierciedlić zwiększone ryzyko realizacji prognoz. Kwota odpisu rozpoznanego na nakłady poniesione na tę pracę rozwojową wyniosła 13 505 tys. PLN.

Łączna kwota odpisów wyniosła 45 479 tys. PLN, a łączna kwota rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji wyniosła 8 496 tys. PLN. Wartości te wpłyną bezpośrednio na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, powodując obniżenie wyniku finansowego przed opodatkowaniem o 36 983 tys. PLN oraz obniżenie sumy aktywów i pasywów w tych sprawozdaniach, przed uwzględnieniem wpływu odroczonego podatku dochodowego, o 45 479 tys. PLN.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Spółki i grupy kapitałowej Spółki, która jest stabilna i bezpieczna.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych, które zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, w szczególności w rezultacie trwającego badania w/w sprawozdań przez niezależnego biegłego rewidenta.

Spółka jednocześnie informuje, iż dokonanie powyższych odpisów nie oznacza zaniechania prowadzonych prac w ramach poszczególnych projektów dotyczących opracowywanych przez Spółkę analizatorów. Wiąże się jednak z modyfikacją przyjętej kilka lat temu strategii opartej na rozwoju działalności tylko w oparciu o własne analizatory będące efektem prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych.

Strategia Spółki opiera się na założeniu wzrostu sprzedaży odczynników zużywanych przez wprowadzane na rynek analizatory, ale już nie wyłącznie w oparciu o produkty będące efektem własnych prac B+R. Przedłużające się prace w obszarze nowych analizatorów i związane z tym ryzyko opóźnień wprowadzenia ich na rynek, spowodowały podjęcie przez Spółkę decyzji o modyfikacji strategii i uzupełnienie oferty Spółki o analizatory wytwarzane przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Spółki. W efekcie podjętych działań Spółka w 2019 r. wprowadziła do swojej oferty cztery nowe urządzenia, tj. analizator hematologiczny Mythic 60 oraz trzy analizatory biochemiczne z linii Accent o prędkości 100, 200 i 300 testów na godzinę, których sprzedaż została już rozpoczęta. Proces wprowadzenia do sprzedaży analizatora Equisse jest w końcowej fazie, a w planie jest wprowadzenie kolejnych analizatorów w nadchodzących latach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-04Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2020-04-04Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »