Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Założenia reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - raport 17

Raport bieżący nr 17/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Mostostalu Zabrze Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza zaakceptowała (Uchwałą nr 01/11/02/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.) przedstawione przez Zarząd Spółki działania planowane na najbliższe lata w zakresie reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze (Grupa) oraz optymalizacji posiadanego majątku.

W wyniku przeprowadzonej analizy procesów i zasobów Grupy Kapitałowej, Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu w roku 2013 i kolejnych latach działań, które obejmować będą:

Reklama

1) reorganizację Grupy Kapitałowej,

2) optymalizację posiadanego majątku trwałego,

3) rozwój kompetencji projektowo-technologicznych w Grupie Kapitałowej.

Reorganizacja struktury Grupy Kapitałowej ma na celu koncentrację działalności w czterech spółkach zależnych odpowiadających wyodrębnionym segmentom zarządczym. W przypadku dwóch segmentów istotnym elementem reorganizacji będzie konsolidacja spółek zależnych o zbliżonych profilach działalności. W ramach przyjętego planu działań reorganizacyjnych, przewidziane jest funkcjonowanie w ramach Grupy Kapitałowej następujących spółek zależnych o charakterze branżowym, w tym:

1. spółki konstrukcyjno-montażowej powstałej w wyniku połączenia Mostostalu Kędzierzyn S.A. (spółka inkorporująca) z następującymi Zakładami Montażowo-Produkcyjnymi (ZMP): ZMP "Czechowice" Sp. z o.o., ZMP "Częstochowa" Sp. z o.o., ZMP "Pokój" Sp. z o.o. oraz ZMP "Katowice" Sp. z o.o.

2. spółki realizującej roboty ogólnobudowlane oraz drogowe powstałej w wyniku połączenia Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka inkorporująca) z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych S.A. Holding.

3. spółki technologiczno-projektowej stworzonej na bazie PI Biprohut Sp. z o.o.

4. spółki Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. - zajmującej się głównie wykonawstwem maszynowych konstrukcji stalowych.

Działania zidentyfikowane w ramach procesu reorganizacji struktur Grupy Kapitałowej, w tym konsolidacji spółek zależnych, zostały zaplanowane do realizacji na przestrzeni lat 2013 - 2014.

W wyniku reorganizacji struktur Grupy Kapitałowej, Zarząd oczekuje uzyskania szeregu korzyści, w tym m.in.:

- wzmocnienia pozycji konkurencyjnej utworzonych spółek zależnych przy ubieganiu się o realizację kontraktów o większej wartości,

- lepszego wykorzystania zdolności wytwórczych spółek poprzez poprawę organizacji produkcji,

- wzrostu wydajności pracy poprzez wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi,

- obniżenia kosztów zarządzania i nadzoru w ramach całej struktury.

Dodatkowe korzyści wynikające z restrukturyzacji wynikać będą z usprawnienia procesów decyzyjnych, a także centralizacji podstawowych funkcji operacyjnych w zakresie: zakupów, ofertowania (przede wszystkim dużych ofert) oraz unifikacji działań marketingowych i udoskonalania procesów wewnętrznych.

W celu optymalizacji posiadanego majątku trwałego zostaną podjęte działania w zakresie:

- opracowania spójnej polityki inwestycyjnej Grupy Kapitałowej, zmierzające do podnoszenia efektywności procesu inwestycyjnego, w ramach którego określone będą również ogólne rozmiary oraz struktura ponoszonych nakładów,

- zbycia zbędnych składników majątku trwałego w całej Grupie Kapitałowej, z punktu widzenia realizacji przyjętych celów.

Łączna wartość księgowa nieruchomości wyodrębnionych do sprzedaży wg stanu na koniec 3Q 2012 r. wyniosła 74 mln zł. W opinii Zarządu, łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości w roku 2013 i latach kolejnych mogą przekroczyć poziom ich wyceny księgowej. Większość wyodrębnionych do sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych jest na Śląsku, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Bytomiu oraz Zabrzu.

W związku z przyjętymi celami w ramach struktur operacyjnych Emitenta powołane zostały nowe, celowe komórki organizacyjne:

- Biuro Zarządzania Nieruchomościami,

- Biuro Inwestycji i Administracji,

- Biuro Energetyki i Obiektów Przemysłowych.

Wyodrębnienie w strukturach Spółki komórki odpowiedzialnej za sektor energetyczny wiąże się z planowanym rozszerzeniem oferty o kompleksową realizację inwestycji między innymi w zakresie:

- kompletnych bloków / kotłów energetycznych małej i średniej wielkości,

- instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin dla kotłów energetycznych.

Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych w tym obszarze celów, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwoju kompetencji projektowych w ramach Grupy Kapitałowej poprzez utworzenie silnej jednostki technologiczno-projektowej na bazie funkcjonującego w ramach Grupy Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut Sp. z o. o. Realizacja powyższego polegać będzie na pozyskaniu zasobów intelektualnych lub akwizycji specjalistycznego biura inżynieryjnego z sektora energetycznego. Wzmocnienie potencjału projektowego będzie przebiegać nie tylko pod kątem projektowania dla przemysłu energetycznego, ale również z uwzględnieniem innych gałęzi przemysłowych.

Zarząd przewiduje, że przedstawione działania w zakresie reorganizacji oraz optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej przyniosą liczne korzyści, zarówno w wymiarze finansowo-kapitałowym, jak i funkcjonalno-efektywnościowym oraz przyczynią się do wzmocnienia kompetencji Grupy przy kompleksowej realizacji kontraktów, w tym dla sektora energetycznego.
Bogusław Bobrowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Zabrze | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »