Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Założenia reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz kierunki rozwoju na lata 2018-2020 - raport 45

Raport bieżący nr 45/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 08 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podsumowała dotychczasowe działania zrealizowane w ramach przyjętych w 2013 r. założeń reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz przyjęła plan dalszego zwiększania wartości Grupy, akceptując przedstawione przez Zarząd Spółki kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2018-2020.

Reklama

W wyniku reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, zapoczątkowanej w 2013 r. osiągnięto wyznaczone wówczas cele, dotyczące m.in.:

- uproszczenia struktury Grupy, poprzez koncentrację działalności w czterech spółkach zależnych, odpowiadających wyodrębnionym segmentom zarządczym. W konsekwencji przyjętego planu dokonano konsolidacji pięciu spółek zależnych o profilu montażowo-produkcyjnym oraz dwóch spółek realizujących roboty ogólnobudowlane i drogowe,

- optymalizacji posiadanego majątku trwałego poprzez sprzedaż nieprodukcyjnych aktywów (nieruchomości i zorganizowanych części przedsiębiorstwa – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Hotel "Piast”) oraz przeniesienie części majątku do spółek zależnych, celem lepszego wykorzystania posiadanych zasobów (Ośrodek Usług Dźwigowych, maszyny i urządzenia), a także zaniechanie działalności nierentownej (Ośrodek Montażowo-Produkcyjny). Łączna wartość majątku zbytego na rzecz podmiotów zewnętrznych wyniosła 37,8 mln zł,

- rozwoju kompetencji projektowych w Grupie Kapitałowej na bazie Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut Sp. z o.o., poprzez rozwój kadry inżynierskiej oraz technik projektowania, a także poprzez rozszerzenie zakresu usług. Rozwojowi temu towarzyszyło zwiększenie zaangażowania kapitałowego MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w PI Biprohut Sp. z o.o. w wyniku nabycia od podmiotu zewnętrznego oraz udziałowców mniejszościowych znacznego pakietu udziałów.

Ponadto, w celu optymalizacji posiadanych zasobów ludzkich, a także usprawnienia procesów operacyjnych oraz zarządczych utworzono w ramach struktur MOSTOSTALU ZABRZE S.A. Centrum Usług Wspólnych (CUW) świadczące na rzecz wszystkich podmiotów Grupy usługi w obszarach księgowości, finansów, controlingu, IT, zakupów, kadr i płac.

W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacyjnego aktualnie w skład Grupy MOSTOSTAL ZABRZE wchodzą:

1) MOSTOSTAL ZABRZE S.A.- spółka dominująca

2) MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

3) MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

4) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o.

5) MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

6) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A.

Mając na uwadze konieczność dalszych działań zmierzających do zwiększenia wartości Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE przyjęto główne kierunki rozwoju na lata 2018-2020, obejmujące m.in. kontynuację procesu reorganizacji Grupy i optymalizacji jej majątku.

Kluczowym założeniem koncepcji jest pełna integracja operacyjna w celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i produkcyjnych oraz skoncentrowanie działań na zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności Grupy. Istotnym aspektem będzie zarówno usprawnienie procesu ofertowania całości zakresu usług świadczonych dotychczas przez oddzielne podmioty w ramach Grupy, jak i usprawnienie procesu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem.

Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych w tym obszarze celów Zarząd podjął m. in. decyzję o przedefiniowaniu roli MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Przyjęto, iż cała działalność operacyjna MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związana z realizacją kontraktów budowlanych zostanie przeniesiona do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. i na tym poziomie działalność obu spółek zostanie zintegrowana. Takie rozwiązanie, poza korzyściami płynącymi z synergii, wyeliminuje dodatkowo wszelkie problemy wynikające z wzajemnych rozliczeń wewnętrznych oraz ryzyk podatkowych związanych z tymi rozliczeniami.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozostanie tym samym spółką realizującą zadania na poziomie zarządzania strategicznego (obejmujące m.in. analizę potencjału poszczególnych segmentów oraz jednostek biznesowych, wyznaczanie celów biznesowych, prowadzenie spójnej polityki inwestycyjnej, decyzje dot. alokacji posiadanych zasobów Grupy) oraz wspierającą bieżącą działalność Grupy (świadczenie usług w ramach utworzonego w okresie wcześniejszym Centrum Usług Wspólnych).

Pełna integracja biznesowa dot. działalności pozostałych spółek zależnych, tj. spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut Sp. z o.o. obejmować będzie wybrane obszary operacyjne i opierać się będzie na utworzonych centrach kompetencyjnych.

W ramach przyjętej koncepcji założono również budowę nowej strategii sprzedażowej, dostosowanej do zdefiniowanych segmentów rynku z optymalizacją kompetencji posiadanych przez spółki Grupy. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku, potencjału rozwojowego oraz pozycji Grupy założono:

- koncentrację na następujących segmentach rynku: energetyce, ochronie środowiska, chemii i petrochemii, hutnictwie i górnictwie, budownictwie przemysłowym oraz budownictwie ogólnym,

- realizację projektów średniej wielkości,

- wykonywanie usług indywidualnie zorientowanych na klienta.

Tym samym, głównymi założeniami przyjętej koncepcji reorganizacji są:

1) pełna integracja operacyjna w zakresie realizacji projektów stanowiących dotychczas podstawową działalność operacyjną Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, tj. podmiotów wykazanych powyżej w pkt od 1) do 4),

2) przedefiniowanie roli spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A., jako spółki dominującej,

3) intensywny rozwój działalności obejmującej prefabrykację konstrukcji stalowych maszynowych o wysokim stopniu przetwarzania, takich jak elementy konstrukcyjne: maszyn budowlanych, dźwigów samochodowych, dźwigów kontenerowych, pojazdów szynowych prowadzonej przez spółkę zależną MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.,

4) skoncentrowanie wszelkich obszarów związanych z gospodarką nieruchomościami w odrębnym segmencie biznesowym w celu sprawnego zarządzania tymi aktywami,

5) dalsza optymalizacja majątkowa Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, obejmującą zbycie nieprodukcyjnych i zbędnych, z punktu widzenia przyjętych celów, aktywów Grupy oraz zwiększenie wykorzystania posiadanych zasobów (m. in. poprzez integrację procesów biznesowych), a w konsekwencji "uwolnienie” części składników majątkowych. Łączna szacunkowa wartość sprzedaży majątku wyodrębnionego do zbycia wynosi aktualnie ponad 90 mln zł.

Dzięki planowanej integracji operacyjnej:

- zminimalizowane zostaną koszty i czas przepływu informacji pomiędzy spółkami realizującymi dotychczas różne zakresy tego samego projektu,

- obniżone zostaną koszty ogólne Grupy,

- poprawi się efektywność procesu realizacji projektów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-08Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »