ZELMER (ZLR): Założenia strategii Grupy Zelmer na lata 2011 - 2013 "PROfit 2013" - raport 7

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki publicznej Zelmer S.A. (Spółka, Emitent) podaje do wiadomości publicznej główne założenia do nowej strategii działania Grupy Zelmer w latach 2011 - 2013 o nazwie "PROfit 2013".

Głównym założeniem strategii PROfit 2013 jest wzrost wartość Spółki rozumiany jako zwiększenie masy marży EBITDA realizowany poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz wzrost efektywności operacyjnej.

Spółka zamierza osiągnąć powyższe założenia poprzez realizację inicjatyw strategicznych w czterech głównych obszarach :

Reklama

1.Rozwój rynków rozumiany jako koncentracja sprzedaży Zelmer na strategicznych rynkach Europy Środkowo - Wschodniej (Polska, Rosja, Ukraina)

2.Rozwój produktu rozumiany jako koncentracja na kategoriach w których posiada największe kompetencje oraz o największym potencjale wzrostu tj. odkurzaczach oraz sprzęcie kuchennym

3.Efektywność operacyjna realizowana głównie poprzez:

a)poprawa efektywności kosztowej i podatkowej osiągnięta dzięki realizacji projektu budowy nowej fabryki zlokalizowanej w SSE oraz amortyzacji znaku towarowego

b)podniesienie efektywności operacyjnej w tym dzięki połączeniu operacji na rynkach Słowacji i Czech.

4.Rozwój organizacji rozumiany jako stworzenie organizacji o zasięgu międzynarodowym.

Jeden z elementów strategii polegający na poprawie efektywności kosztowej i podatkowej Emitent rozpoczął w dniu 31 grudnia 2010 r., a polegał on na wydzieleniu ze struktur Zelmer S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa: komercyjnej i produkcyjnej oraz wniesieniu ich aportem do spółek zależnych Zelmer Market i Zelmer PRO (o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 27/2010, 28/2010). Od dnia 1 stycznia 2011 r. spółki te realizują odpowiednio biznes sprzedażowo - marketingowy oraz produkcyjny. Wydzielenie części sprzedażowo - marketingowej wraz ze znakiem towarowym do spółki Zelmer Market doprowadzi do wzrostu generowanych wyników w Grupie Zelmer poprzez ujęcie amortyzacji znaku towarowego Zelmer w kosztach podatkowych Zelmer Market - 5,9 mln PLN rocznie. W związku z budową nowej fabryki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC pod Rzeszowem (SSE) i wniesieniem części produkcyjnej do spółki Zelmer PRO, spółka ta skorzysta z ulgi inwestycyjnej w wysokości do 50% wartości inwestycji. Zgodnie z założeniami strategii, redukcja kosztów wytwarzania o minimum 5% (w 2012 r. vs 2008 r.) oraz wzrost wolumenów sprzedaży produktów pod obcymi markami przełożyć się ma na wzrost zysku netto. Jednocześnie Emitent rozpoczął działania zmierzające do uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości, które pozostaną po dotychczasowej fabryce.

W ramach założenia strategicznego dotyczącego rozwoju rynków, Emitent będzie koncentrował się w latach 2011 - 2013 na największych rynkach Europy Środkowo - Wschodniej tj. Polsce, Rosji i Ukrainie. Spółka zakłada wysokie wzrosty rynków małego AGD w tych krajach. Przychody ze sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim mają znaczny potencjał wzrostowy, dlatego stanowić będą w najbliższych latach coraz większy udział w sprzedaży Grupy Zelmer tj. do 35% w 2013 roku. Zgodnie z założeniami strategii Grupa Zelmer dążyć będzie osiągnięcia wzrostu sprzedaży na tych rynkach do 2013 roku: sprzedaż na rynku polskim ponad 20%, na rynku rosyjskim ponad 70%, na rynku ukraińskim 35%. Jednocześnie Emitent zakłada związany z tym wzrost udziałów na tych rynkach, a największe przyrosty planuje osiągnąć w Rosji o ponad 4pp i na Ukrainie o ponad 2pp.

Strategia PROfit 2013 zakłada, iż głównymi motorami wzrostu sprzedaży i udziałów będą kluczowe kategorie, a więc odkurzacze oraz sprzęt kuchenny. Emitent zamierza skoncentrować prace rozwojowe oraz nakłady inwestycyjne na tych kategoriach. W całym okresie strategii planuje się, iż nakłady inwestycyjne na nowe wdrożenia osiągną poziom ok. 70 mln PLN i będą stanowić w 2011 roku 2,2% przychodów, a w latach kolejnych: 3,0% i 3,9% przychodów Grupy Zelmer.

W zakresie efektywności operacyjnej Strategia zakłada podniesienie efektywności operacyjnej handlu w eksporcie poprzez połączenie rynków Czech i Słowacji i obsługę tych rynków z jednego centrum sprzedażowo - marketingowo - logistycznego.

Wzrost wartości Grupy Zelmer będzie wspierany poprzez rozwój i przekształcanie organizacji w nowoczesną organizację o charakterze międzynarodowym. Rozwój pociągać będzie zmiany struktury organizacyjnej, częściowo już realizowane wraz z uruchomieniem 1 stycznia br. biura w Warszawie realizującego zadania sprzedażowo - marketingowe.

Mając na uwadze powyższe cele strategiczne, Emitent zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer w 2011 r. o 12%, w 2012 r. o 23%, a w 2013 r. o 33% w stosunku do 2010 r. Grupa Zelmer będzie również dążyła do uzyskania wzrostu poziomu EBITDA w 2011 r. o 16%, w 2012 o 32%, a w 2013 o 49% w stosunku do 2010 r.

Strategia PROfit 2013 zakłada kontynuację polityki dywidendowej na poziomie zależnym od osiągniętych wyników finansowych.

Plan Rozwoju PROfit 2013 oparty jest o wzrost organiczny, nie wyklucza jednak rozwoju poprzez przejęcia.

Przekazane w raporcie bieżącym założenia strategiczne na lata 2011 - 2013 stanowią cel jaki Grupa Zelmer stawia do realizacji w związku z wdrożeniem i realizacją prezentowanej strategii. Z powyższych powodów prezentowane w niniejszym raporcie założenia finansowe nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu §5 ust. 1 pkt. 25) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 56. ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.)
Janusz Płocica - Prezes Zarządu
Magdalena Bartoś - Członek Zarzadu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Zelmer SA | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »