Reklama

ZAMET (ZMT): ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Wybrane dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej128 438118 405 30 196 27 817
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4 05311 923 953 2 801
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 722-2 719 1 110 -639
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4 05312 124 953 2 848
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 659-6 659 1 801 -1 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 12131 483 499 7 396
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 331-23 214 2 429 -5 454
Przepływy pieniężne netto razem20 1111 609 4 728 378
Aktywa razem(*)199 317194 435 46 663 46 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)81 49579 251 19 079 19 001
Zobowiązania długoterminowe (*)11 06614 400 2 591 3 452
Zobowiązania krótkoterminowe (*)52 66835 527 12 330 8 518
Kapitał własny (*)117 822115 184 27 584 27 616
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)117 822115 184 27 584 27 616
Kapitał zakładowy (*)74 14474 144 17 358 17 776
Liczba akcji (w szt.)105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,03830,11450,00900,0269
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,03830,11450,00900,0269
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,11241,08750,26040,2607
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,11241,08750,26040,2607
Wybrane dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:20 04083 3794 71119 588
- z działalności kontynuowanej2 65806250
- z działalności zaniechanej17 38183 3794 08619 588
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-40211 987-952 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej kontynuowanej 71-2 09717-493
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 03311 8032432 773
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 4497804 102183
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 57530 086-3707 068
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 265-30 459-767-7 156
Przepływy pieniężne netto razem12 6094072 96496
Aktywa razem (*)131 224165 26630 72139 624
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)18 45452 3694 32012 556
Zobowiązania długoterminowe (*)9 90014 4002 3183 371
Zobowiązania krótkoterminowe (*)5 87919 0591 3764 570
Kapitał własny (*)112 770112 89726 40127 068
Kapitał zakładowy (*)74 14474 14417 35817 776
Liczba akcji (w szt.)105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,00980,11140,00230,0262
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,00980,11140,00230,0262
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,06471,06590,24930,2555
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,06471,06590,24930,2555
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »