MILLENNIUM (MIL): Zamiana 200 imiennych założycielskich uprzywilejowanych co do głosu akcji Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 200 akcji imiennych założycielskich serii A uprzywilejowanych co do głosu na 200 akcji na okaziciela.

Podstawą prawną podjętych działań jest Par. 30 ust. 5 Statutu Banku, zgodnie z którym asymilacja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, po złożeniu przez akcjonariuszy wniosków o przekształcenie akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela (konwersji) na koszt Banku, odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i obejmuje wszystkie wnioski złożone w tej sprawie w Banku do końca drugiego kwartału danego roku.

Reklama

Przed zmianą praw z ww. akcji, akcje te, będące imiennymi założycielskimi, były zgodnie z Par. 29 Statutu Banku uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja dawała prawo do dwóch głosów, natomiast po zmianie przysługiwać będzie prawo jednego głosu z każdej akcji.

Wysokość kapitału zakładowego Banku po dokonaniu opisanej wyżej zamiany nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 1.213.116.777 złotych, zaś ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Banku po dokonaniu zamiany wynosić będzie 1.213.178.377 głosów.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), podjął uchwałę nr 752/2019 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki Bank Millennium S.A. ("Uchwała"). Uchwała ta podjęta została w związku z uprzednio złożonym wnioskiem, w którym Bank zwrócił się do GPW o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym 200 akcji Banku na okaziciela powstałych po zamianie z akcji imiennych w następstwie ich asymilacji z akcjami notowanymi na GPW oznaczonymi kodem ISIN PLBIG0000016.

Stosownie do brzmienia Uchwały, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 7 sierpnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200 akcji serii A Banku Millennium S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLBIG0000032, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 7 sierpnia 2019 r. zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 7 sierpnia 2019 r. z akcjami Banku Millennium S.A. będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBIG0000016.

Zarząd Banku informuje jednocześnie, iż w dniu 2 sierpnia 2019 r. podjęta została przez Zarząd KDPW uchwała (nr 563/2019), stosownie do której Zarząd KDPW postanowił dokonać asymilacji po konwersji 200 akcji imiennych uprzywilejowanych wyemitowanych przez Bank (kod ISIN akcji podlegających asymilacji po konwersji: PLBIG0000032). W uchwale tej określono datę przeprowadzenia asymilacji po konwersji w systemie depozytowym na 7 sierpnia 2019 r. Kod ISIN papierów wartościowych emisji podstawowej to PLBIG0000016, liczba papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN papierów wartościowych emisji podstawowej po przeprowadzeniu asymilacji po konwersji to 1.213.008.937, zaś liczba papierów wartościowych imiennych oznaczonych kodem PLBIG0000032 po przeprowadzeniu asymilacji po konwersji to 61.600.

Podstawa prawna:

Par. 5 pkt 2) i Par. 17 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Fenando BichoWiceprezes Zarządu BankuFenando Bicho

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »