Reklama

SFINKS (SFS): Zamiana obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L - raport 32

Raport bieżący nr 32/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Wypełniając obowiązki wynikające z § 16 ust. 3 w związku z §5 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.), w nawiązaniu do:

Reklama

- raportu bieżącego Spółki nr 9/2013 z dnia 29.03.2013 r. - Emisja obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L w którym Spółka informowała o warunkach emisji obligacji serii A1 zamiennych na akcje, w tym o wielkości emisji tj. łącznie 3 000 sztuk obligacji

- raportu bieżącego Spółki nr 16/2013 z dnia 12.06.2013 r. – Zamiana obligacji A1 zamiennych na akcje serii L (skorygowanego raportem nr 16/2013/K z dnia 26.08.2013 r.) w którym Spółka informowała o zamianie 2 640 sztuk obligacji serii A1 na akcje serii L

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 12 listopada 2013r. powziął informację o złożeniu w tymże dniu u depozytariusza prowadzącego ewidencję obligacji serii A1 oświadczenia posiadacza obligacji serii A1 o kolejnej zamianie tj. wszystkich pozostałych 360 sztuk obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L.

W związku zatem z dokonaniem kolejnej zamiany obligacji serii A1 na akcje serii L Zarząd Sfinks przekazuje następujące informacje jej dotyczące:

1) data złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest uwidocznione w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki (wraz ze wzmianką o uchwale o emisji powyższych obligacji zamiennych), natomiast Zarząd Spółki dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki wynikającego z dokonania zamiany pozostałych tj. 360 obligacji serii A1 na akcje serii L zgodnie z art. 452 § 4 k.s.h. – w terminie do dnia 7 grudnia 2013r

2) liczba akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje: 236 842 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L

3) struktura kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta:

wysokość kapitału zakładowego Spółki po zamianie: 26 752 842,00PLN

liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po zamianie: 26 752 842

udział nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki:0,8853%

udział nowych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: 0,8853%

4) liczba obligacji, które nie zostały zamienione na akcje: wszystkie obligacje serii A1 zostały zamienione na akcje (RB nr 16/2013 z dnia 12.06.2013 r.)

Dokumenty akcji serii L zostaną wydane posiadaczowi obligacji serii A1 zamienianych na akcje niezwłocznie, z którą to chwilą stosownie do art. 452 §1 K.s.h. nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 236 842 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa)złote. O treści Statutu Spółki z uaktualnieniem liczby akcji i wysokości kapitału zakładowego, a także o otrzymaniu informacji o ewentualnym przekroczeniu określonego poziomu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zarząd Spółki zawiadomi odrębnie, niezwłocznie gdy spełnią się przesłanki tych obowiązków.

Akcje zwykłe serii L na okaziciela o numerach seryjnych 001-2.200.000 zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na podstawie uchwały GPW w Warszawie S.A. w dniu 27 sierpnia 2013 r. (RB nr 26/2013 z dnia 27.08.2013 r. – Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K i L oraz RB nr 27/2013 z dnia 27.08.2013 r. – Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii K i L w KDPW S.A)

Ubieganie się o dopuszczenie pozostałych tj. 236 842 akcji serii L do obrotu giełdowego stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2013 r. poz. 433) oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23.04.2013 r. nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w w/w ustawie, i akcje serii L w liczbie wskazanej powyżej mogą być dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod warunkiem podjęcia przez podmiot prowadzący rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-13Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2013-11-13Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »