Reklama

KETY (KTY): Zamierzone zmiany w Statucie - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o zamiarze dokonania następujących zmian w Statucie Spółki Grupa Kęty S.A.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Reklama

- W § 21 ust. 2 skreśla się pkt 5

Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,

6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,

10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,

11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

5. skreślony

6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,

10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,

11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

- Skreśla się § 37 Statutu Spółki

Jest: Sprawozdania finansowe Spółki ogłaszane będą przez Zarząd w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", ogłoszenia w innych zaś sprawach zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Projekt:

§ 37 skreślony
Daiursz Mańko - Prezes Zarządu
Adam Piela - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »