Reklama

IFSA (IFR): Zamknięcie subskrypcji akcji serii B. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Inwestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22 i 23/2016 z dnia 31.08.2016r. informuje, że w dniu 20.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 31.08.2016r oraz uchwały numer nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 kwietnia 2016 roku zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem Rep. A 1448 /2016 z dnia 29.04.2016 r.

Reklama

Emitent wyjaśnia, że akcje serii B zostały zaoferowane dwom podmiotom - osobom prawnym w ramach subskrypcji prywatnej.

W dniu 20.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji serii B w ramach, której łącznie złożono zapisy na 7 230 500 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset ) akcji serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 5 784 400,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące ) i cenie emisyjnej 0,80 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 5 784 400,00 zł ( pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta ).

Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje serii B obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 16.09.2016r.

data zakończenia subskrypcji - 20.09.2016r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

7 230 500 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset ) akcji serii B

4. Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji objęto: 7 230 500 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset ) akcji serii B

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 7 230 500 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset ) akcji serii B. Subskrypcja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji objęcia akcji serii B dokonały dwa podmioty.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje objęte zostały przez dwa podmioty.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B to 5 784 400,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące )

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to: 31 672,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty : 2000,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty : 0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły : 29 672,00 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,004zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-20Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »