ROVESE (RSE): Zamknięcie subskrypcji akcji serii G - raport 38

Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2010 roku dokonano przydziału 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji na okaziciela serii G objętych Publiczną Ofertą.

1.Data otwarcia Oferty: 13 września 2010 roku, data zamknięcia Oferty: 28 września 2010 roku.

2.Data przydziału akcji: 28 września 2010 roku.

3.Liczba akcji objętych Ofertą: 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji.

Reklama

4.W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało przydzielonych 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji serii G. Nie objęto 664.805.355 akcji (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii G, na które zostały złożone zapisy dodatkowe. Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,93%.

5.Liczba akcji, na które złożono zapisy: 736.933.375 (słownie: siedemset trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji, w tym: 71.676.726 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) - liczba papierów wartościowych w zapisach podstawowych, 665.256.649 (sześćset sześćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) - liczba papierów wartościowych w zapisach dodatkowych.

6.Liczba przydzielonych akcji: 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) w tym: wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru, tj. 71.676.726 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji w ramach zapisów podstawowych i 451.294 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji w ramach zapisów dodatkowych.

7.Cena Emisyjna: 2,10 złotych za jedną akcję.

8.Złożono 3.810 zapisów podstawowych na papiery wartościowe oraz 950 zapisów dodatkowych na akcje serii G.

9.Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii G: 4.225, w tym: 3.810 osób w ramach zapisów podstawowych (wykonania prawa poboru), 415 osób w ramach zapisów dodatkowych.

10.Emitent nie korzystał z subemitentów.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 151.468.842 złotych.

12.Łączne koszty Oferty.

W związku z faktem, iż rozliczanie kosztów Oferty nie zostały przez Spółkę zakończone, Spółka poinformuje o poniesionych kosztach niezwłocznie po ich podliczeniu, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

13.Średni koszt przeprowadzenia Publicznej Oferty przypadający na jedną akcję serii G.

Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją wskazaną w punkcie 12.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2009, Nr 33 poz. 259].
Mirosław Jędrzejczyk - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Cersanit SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »