Reklama

FON (FON): Zamknięcie subskrypcji akcji serii M - raport 24

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.03.2011r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii M, która odbyła się w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii M nastąpiła na podstawie uchwały nr 10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.03.2009r. : w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000,00 zł (...) w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały z dnia 08.03.2011r. w przedmiocie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 1.900.00,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł. Zarząd na mocy przysługujących mu kompetencji określił cenę emisyjną akcji na poziomie 0,60 zł.

Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki publicznej ATLANTIS S.A. w Płocku w ilości 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda , dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii M obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 14 marca 2011 r.

data zakończenia subskrypcji - 16 marca 2011 r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji z dnia 16.03.2011r. na podstawie której objęte zostały wszystkie akcje serii M.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

19.000.000 akcji serii M.

4.Przy emisji akcji serii M nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji objęto wszystkie 19.000.000 akcji serii M. Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 19.000.000 akcji serii M. Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,60 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia Akcji serii M z jedną osobą prawną.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii M zostały zaoferowane i objęte przez jedną osobę prawną.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii M.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii M to 11.400.000 zł. (jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 22.000,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 7.000,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 15.000,00 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii M objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii M przypadający na jedną akcję serii M objętą subskrypcją wynosi 0,01 zł.
Sylwia Szwed - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | seria | Emitent | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »