MEDIATEL (MTL): Zarejestrowanie w KRS scalenia akcji i zmiany Statutu oraz nowego Statutu Spółki. (RB-21/2015) - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 17 kwietnia 2015 roku) Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 roku o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółki:

1) zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi uchwałami w dniu 25 marca 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tj. Uchwałą nr 7 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania czynności z tym związanych oraz Uchwałą nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki;

Reklama

2) nowego Statutu Spółki przyjętego Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki).

W wyniku rejestracji scalenia akcji i związanej z nią zmiany Statutu Spółki wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do kwoty 1 zł (jeden złoty) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z liczby 654.243.230 (sześćset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści) do liczby 130.848.646 (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

Po rejestracji scalenia akcji, wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, i K zostały oznaczone jako nowa seria A, a wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii L i M zostały oznaczone jako nowa seria B.

Nowa seria A obejmuje 2.235.703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela, a nowa seria B obejmuje 128.612.943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela. Łącznie, nowe serie A i B obejmują 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, dających 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów.

W wyniku rejestracji scalenia akcji i związanej z nią zmiany Statutu, § 7 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 130 848 646 zł (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i dzieli się na:

a) 2 235 703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

b) 128 612 943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

O dalszych etapach procedury scalenia akcji Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Jednocześnie, w związku z rejestracją Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, i uchyleniem dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęciem nowej treści Statutu Spółki, Spółka przekazuje treść nowego Statutu w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt 9) w zw. z §15 oraz §38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-17Paweł PaluchowskiPrezes Zarządu
2015-04-17Paweł SobkówWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »