Reklama

LABOPRINT (LAB): Zarejestrowanie zmian Statutu Emitenta - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu

21 sierpnia 2018 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 8 sierpnia 2018 roku o rejestracji zmian Statutu Emitenta.

Zmiany Statutu Emitenta przyjęte zostały uchwałami nr 16 oraz nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2018 r. (raport bieżący nr 14/2018 z dnia 22 maja 2018 r.).

Reklama

W Statucie Spółki dokonane zostały następujące zmiany:

• dodano nowe punkty 9)-11) w § 6 ust. 1 Statutu w następującym brzmieniu:

9) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 17.21.Z,

10) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.29.Z,

11) Produkcja gier i zabawek z papieru i tektury PKD 32.20.Z.

• dodano nowy § 7a w następującym brzmieniu:

§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 600.000 (sześćset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.

5. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, w tym w szczególności określenie: liczby akcji każdej emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

6. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:

a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

b) ustalenia zasad przydziału akcji i określenia daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).

8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »