MOSTALZAB (MSZ): Zarejestrowanie zmian Statutu i siedziby MOSTOSTAL ZABRZE S.A. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd”) dokonał rejestracji zmian danych Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z podjętymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 czerwca 2018 r. (uchwały nr 20 i 21).

Powyższe zmiany dotyczyły:

Reklama

1. siedziby Emitenta – aktualną siedzibą Emitenta jest miasto Gliwice (dotychczas: Zabrze).

2. adresu Emitenta – aktualnym adresem Emitenta jest ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice (dotychczas: ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze).

3. Statutu Emitenta w następującym zakresie:

a) § 2 otrzymał brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice”.

b) w § 24 dodano ust. 6 o następującym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, wideokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.".

c) w § 27 dotychczasowy ust. 4 otrzymał numer 9.

d) w § 27 wprowadzono nowe punkty 4,5,6,7,8 o następującej treści:

"4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu. W przypadku, w którym Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu lub nie zarządzi głosowania w sprawie przedstawionej przez innego członka Zarządu, w terminie wskazanym we wniosku tego członka Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z pozostałych członków Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.

6. Zarząd podejmuje wiążące uchwały na posiedzeniach, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

7. Uchwały mogą zostać także podjęte w drodze głosowania w trybie pisemnym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”.

Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający powyższe zmiany przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 czerwca 2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-09Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »