Reklama

MERCOR (MCR): Zawarcie Aneksów do Umów o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2012 roku wpłynęły do Spółki podpisane aneksy do umów o limit wierzytelności zawarte przez Mercor z Reiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

ď�� Aneks, do Umowy o limit wierzytelności z dnia 12 września 2006 roku z późniejszymi zmianami, podwyższający wartość przyznanego limitu o 1.000.000 PLN oraz przedłużający okres obowiązywania Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności w wysokości 7.500.000 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 28 września 2018 roku. W ramach przyznanej linii Bank na wniosek Spółki będzie wystawiał gwarancje bankowe.

Do powyższej Umowy zawarty był również Aneks w dniu 21 grudnia 2011 roku. Aneks przedłużał okres obowiązywania umowy z 30 września 2016 roku na 29 września 2017 roku.

ď�� Aneks, do Umowy o limit wierzytelności z dnia 10 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, przedłużający okres obowiązywania umowy. Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w niezmienionej wysokości 30.000.000 zł. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 19 listopada 2013 roku.

Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN, Kredyt w rachunku bieżącym w EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN, Kredyt rewolwingowy w EUR, Akredytywy "bez pokrycia z góry".

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w zależności od rodzaju produktu odpowiednio oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku bądź stawkę EURIBOR powiększoną o marżę banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji z tytułu zaangażowania, prowizji z tytułu otwartych akredytyw, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą.

Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należności istniejących i przyszłych z zawartych umów, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 45.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 19 listopada 2016 roku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z: "Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.", "Regulaminem Udzielania Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A. - w zakresie Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Akredytyw" oraz "Regulaminem Transakcji Terminowych i Pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. - w zakresie transakcji: Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych".

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od listopada 2011 roku do maja 2012 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 7.155.230 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksów do umów o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Krzysztof Krempeć - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Mercor SA | wartość | Emitent | Bank Polski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »