Reklama

CDPROJEKT (CDR): Zawarcie aneksów do umów pożyczek z akcjonariuszami Spółki - raport 74

Raport bieżący nr 74/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako "Spółka" lub "Pożyczkobiorca") informuje, iż związku z realizacją postanowień aneksu do umowy inwestycyjnej, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 64/2010 z dnia 30 września 2010 r., oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki do łącznej kwoty nie przekraczającej 20 000 000,00 złotych, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 71/2010 z dnia 15 października 2010 roku, w dniu 18 października 2010 r. Spółka zawarła następujące aneksy do umów pożyczek, o których Spółka zawiadamiała w Raporcie Bieżącym nr 62/2010 z 22 września 2010 roku: aneks do umowy pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Michałem Kicińskim (Umowa Pożyczki I), aneks do umowy pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Marcinem Iwińskim (Umowa Pożyczki II), aneks do umowy pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Piotrem Nielubowiczem (Umowa Pożyczki III) oraz aneks do umowy pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem Adamem Kicińskim (Umowy Pożyczki IV).

Reklama

I. Na mocy zawartego aneksu do Umowy Pożyczki I:

(i) zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki I. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 1.392.938 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych) o kwotę 1.114.350,40 zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) do sumy 2.507.288,40 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy).

(ii) kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w terminie do dnia 22 października 2010 roku.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki I nie ulegają zmianie.

II. Na mocy zawartego aneksu do Umowy Pożyczki II:

(i) zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki II. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 1.392.937 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych) o kwotę 1.114.349,60 zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) do sumy 2.507.286,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).

(ii) kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w terminie do dnia 22 października 2010 roku.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki II nie ulegają zmianie.

III. Na mocy zawartego aneksu do Umowy Pożyczki III:

(i) zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki III. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 491.625 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) o kwotę 393.300 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) do sumy 884.925 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

(ii) kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w terminie do dnia 22 października 2010 roku.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki III nie ulegają zmianie.

IV. Na mocy zawartego aneksu do Umowy Pożyczki IV:

(i) zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki IV. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 172.500 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) o kwotę 138.000 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) do sumy 310.500 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset złotych).

(ii) kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w terminie do dnia 22 października 2010 roku.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki IV nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Spółkę i podmioty od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy z poszczególnymi akcjonariuszami Spółki - Panem Marcinem Iwińskim, Panem Michałem Kicińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryteria uznania powyższych umów pożyczek za istotne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm).
Adam Kiciński - Członek Zarządu
Marcin Iwiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »