Reklama

POLMED (POM): Zawarcie aneksów do umów - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2014 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 27 stycznia 2014 r. doręczone zostały Emitentowi podpisane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ). Łączna wartość świadczeń na 2014 rok wynikającą z aneksowanych umów szacowana jest przez Zarząd na 3.404.600 zł (trzy miliony czterysta cztery tysiące sześćset złotych), natomiast łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami NFZ na rok 2014 wynosi 6.089.000 zł (sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Reklama

Zawarte zostały następujące aneksy do umów z NFZ:

1/ Aneks nr 15/2013 z dnia 21 stycznia 2014 r. do umowy nr 11/00865/POZ-NS/11/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3.249.600 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ-NS/11/14. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami NFZ, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości umowy za cały okres jej obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2015 r. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 3.249.600 zł, tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej aneksem maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki.

2/ Aneks nr 3/2013 z dnia 21 stycznia 2014 r. do umowy nr 11/00865/POZ-NT/11/13 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - transport sanitarny (w poz). W zakresie warunków finansowania ustalono stawki kapitacyjne oraz opłaty w odniesieniu do poszczególnych świadczeń stosownie do przedmiotu umowy na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż wartość przedmiotowej umowy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wyniesie około 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/POZ-NT/11/14.

Pozostałe zmieniane mocą powyższych aneksów warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami NFZ na rok 2014 szacowana jest przez Zarząd Emitenta na 6.089.000,00 zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż wskazana wyżej wartość szacunkowa nie obejmuje wartości pozostałych obowiązujących umów z oddziałami NFZ, co do których nie zostały jeszcze zawarte aneksy określające maksymalną wartość świadczeń na rok 2014 lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. O porozumieniach w tym zakresie Emitent będzie informował na bieżąco.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-27RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2014-01-27ROMUALD MAGDOŃWICEPREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Polmed

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »