Reklama

MERCOR (MCR): Zawarcie Aneksów do Umów z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks do Umowy o limit wierzytelności z dnia 10 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarty przez Mercor z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Reklama

Podpisany aneks przedłuża okres obowiązywania umowy. Poziom przyznanego limitu pozostał niezmieniony i wynosi 30.000.000 PLN. Cel przyznanego limitu to finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Formy wykorzystania limitu to: Kredyt w rachunku bieżącym w PLN oraz EUR, Kredyt rewolwingowy w PLN oraz EUR, Akredytywy "bez pokrycia z góry”, Gwarancje bankowe. Dzień ostatecznej spłaty dla Kredytu w rachunku bieżącym, Kredytu Rewolwingowego oraz Akredytywy został wyznaczony na 30 listopada 2016 roku, natomiast dla Gwarancji data ostatecznej spłaty została wyznaczona na 30 listopada 2017 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w zależności od rodzaju produktu odpowiednio oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku bądź stawkę EURIBOR powiększoną o marżę banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji z tytułu zaangażowania, prowizji z tytułu otwartych akredytyw, prowizji z tytułu udzielonych gwarancji, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opłat operacyjnych za udzielenie gwarancji.

Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należności istniejących i przyszłych z zawartych umów, zastaw na maszynie, cesja prawa do umowy ubezpieczenia wymienionej w umowie maszyny, hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu, cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, weksel in blanco Emitenta wraz deklaracją wekslową. Na mocy umowy, Emitent zobowiązany jest między innymi do utrzymywania wskaźnika długu odsetkowego netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,50 oraz wskaźnika kapitalizacji na poziomie nie niższym niż 30%. W przypadku niewykonania przez Emitenta któregokolwiek z określonych w umowie obowiązków, Bank ma prawo wypowiedzieć umowę.

Warunki zawartej umowy są zgodne z obowiązującymi w Banku Regulaminami.

W dniu 10 listopada Emitent zawarł również z z Raiffeisen Bank Polska aneks do umowy z dnia 12 września 2006 roku z późniejszymi zmianami, przedłużający do 30 listopada 2021 roku okres obowiązywania łączącej strony umowy, na mocy której Emitent ma prawo do wystawiania Gwarancji bankowych. Przyanany limit pozostał na niezmienionym poziomie 8.500.000 PLN.

Jako kryterium uznania aneksów do umów za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-27 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2015-11-27 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »