POLMED (POM): Zawarcie aneksów do umów znaczących - kontrakty z NFZ na rok 2011 - raport 5

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu dzisiejszym doręczone zostały Emitentowi następujące aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ):

1/ Aneks nr 3/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku do umowy nr 11/00865/ASDK/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 roku w wysokości 131.804,20 zł. (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset cztery złotych i 20/100 zł.). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/ASDK/10/11. Niniejszy aneks wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku;

Reklama

2/ Aneks nr 5/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku do umowy nr 11/00865/AOS/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 roku w wysokości 1.372.439,10 zł. (jeden miliom trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 10/100 zł.). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/AOS/10/11. Niniejszy aneks wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku;

3/ Aneks nr 6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku do umowy nr 11/00865/REH/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 601.875,35 zł. (sześćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 35/100 zł.). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/REH/10/11. Niniejszy aneks wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku;

4/ Aneks nr 5/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku do umowy nr 11/00865/STM/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza, mocą którego ustalono maksymalną kwotę zobowiązań NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 676.800,00 zł. (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych). Zgodnie z postanowieniami aneksu nadano nowy numer umowie: 11/00865/STM/10/11, ustalono także nowe brzmienie przedmiotowej umowy. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Określono czas obowiązywania umowy na okres od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Oddział Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Niniejszy aneks wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku;

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Łączna wartość dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi 2.782.918,65 zł. Informacja o kolejnych umowach Emitenta z NFZ na 2011 rok zostanie podana w odrębnych komunikatach niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3
Radosław Szubert - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Polmed | Narodowy Fundusz Zdrowia | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »