KOMPUTRON (KOM): Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 września 2016 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 15 i 16 września 2016 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. tj.:

1. Aneksu do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów),

Reklama

2. Aneksu do umowy na faktoring odwrotny na kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów),

3. Aneksu do umowy na transakcje skarbowe na kwotę 4.000.000,00 PLN (cztery miliony),

4. Aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 29.700.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy),

zawartymi z Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.,

oraz

5. Aneksu do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 3.000.000,00 PLN (trzy miliony) zawartej wyłącznie ze spółką zależną od Emitenta tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Łączne zaangażowanie Banku Millennium S.A. w Grupie Kapitałowej Emitenta, we wszystkich rodzajach finansowania, wynosi 76.700.000,00 PLN (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) i uległo zwiększeniu o 4.600.000,00 PLN (cztery miliony sześćset tysięcy) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Przedmiotem aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 29.700.000,00 PLN jest przyznanie poniższych sublimitów:

A. Dla Komputronik S.A. na kwoty:

• kredyt w rachunku bieżącym – 20.000.000,00 PLN,

• linia na gwarancje – 5.000.000,00 PLN,

• kredyt rewolwingowy -4.500.000,00 PLN,

• limit na karty obciążeniowe – 200.000,00 PLN.

B. Dla Komputronik Biznes sp. z o.o. na kwoty:

• kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 PLN,

• kredyt rewolwingowy na finansowanie działalności bieżącej – 5.000.000,00 PLN,

• linia na gwarancje – 100.000,00 PLN,

przy czym łączne zaangażowanie ww. sublimatów Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kredytu parasolowego.

Limity dla umów wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4 zostały przyznane do dnia 18 września 2017 roku, z zastrzeżeniem, że po 3 miesiącach od podpisania umowy kredyt rewolwingowy w ramach kredytu parasolowego zostanie zamieniony na factoring odwrotny na finansowanie dostawców. Limit dla umowy wymienionej w pkt 5 został przyznany do dnia 16 sierpnia 2017 roku. Podpisane umowy zapewnią Emitentowi stabilne finansowanie działalności bieżącej oraz podmiotów powiązanych z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zabezpieczeniem umów o kredyt parasolowy oraz faktoring odwrotny jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka łączna na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu oraz we Wrocławiu i nieruchomości położonej w Suwałkach (będącej własnością Idea Nord Sp. z o.o. - podmiotu zależnego od Emitenta), a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 z pkt 5 kpc.

Zabezpieczenie kredytu parasolowego obejmuje dodatkowo również blokadę rachunku bankowego, a w przypadku gwarancji bankowych z terminem przekraczającym 12 miesięcy – kaucję oraz wzajemne poręczenie spółek.

Pozostałe umowy zabezpieczone są wekslami wraz z deklaracjami wekslowymi.

Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-20Krzysztof NowakCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »