Reklama

MERCOR (MCR): Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 21.07.2010 roku Emitent otrzymał z Reiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podpisany aneks nr 22 z dnia 15.07.2010 roku do umowy o limit wierzytelności.

Powyższy aneks podnosi dotychczasowy poziom zadłużenia Spółki w stosunku do Banku o 10.000.000,- zł. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 30.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.06.2011 roku.

Reklama

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji od zaangażowania, prowizji z tytułu otwartych akredytyw, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należności istniejących i przyszłych z zawartych umów, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 45.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z: "Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.", "Regulaminem Udzielania Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A. - w zakresie Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Akredytyw" oraz "Regulaminem Transakcji Terminowych i Pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. - w zakresie transakcji: Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych".

29 czerwca 2010 roku Emitent zawierał z Bankiem aneks nr 21 do umowy limit wierzytelności przedłużający okres obowiązywania umowy.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od stycznia 2010 roku do lipca 2010 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 4.126.387,40 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksów do umowy o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Grzegorz Lisewski - Członek Zarządu
Robert Jabłoński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »