Reklama

MERCOR (MCR): Zawarcie aneksów przedłużających okresy obowiązywania umów i transakcji z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej - raport 12

Raport bieżący nr 12/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 27 września 2013 roku otrzymał z Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podpisane aneksy przedłużające okresy obowiązywania umów o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz o udzielenie linii gwarancyjnej.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 30.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31.10.2014 roku.

Reklama

Wariant I Aneksu przewiduje, że jeżeli dojdzie do sprzedaży części działalności grupy Mercor SA w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych (o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 06.09.2013 roku), nastąpi zmniejszenie limitu do kwoty 10.000.000 PLN.

Wariant II Aneksu, który będzie obowiązywał w przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży części działalności Spółki, zakłada częściową spłatę kredytu w ratach po 5.000.000 PLN w 4 ratach w następujących terminach 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.10.2014.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą.

Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw rejestrowy, poręczenie udzielone przez Mercor HD sp. z o.o. SKA, hipoteka ustanowiona na nieruchomości w Mirosławiu, pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank zachodni WBK S.A.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej stosowane przez Bank Zachodni WBK S.A.

Ponad to na podstawie Aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej Bank udzielił Spółce limitu do wysokości 7.000.000 PLN. W ramach przyznanej linii gwarancyjnej mogą być wystawiane gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje przetargowe, gwarancje płatności, gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje mogą być wystawiana do dnia 31.10. 2014.

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od maja 2013 do września 2013 Mercor SA zawierał z Bank Zachodni WBK S.A. walutowe transakcje terminowe na łączną wartość 2.523.971,94 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksów do umów oraz zawartych transakcji terminowych za znaczące przyjęto fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-27 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2013-09-27 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »