MIDAS (MDS): Zawarcie aneksu do porozumienia z Alior Bank. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2011 roku, zawarł aneks nr 2 ("Aneks 2") do zawartego w dniu 18 maja, pomiędzy Funduszem a Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"), porozumienia dot. zawarcia Umów Sprzedaży Bonów Imiennych oznaczonych Symbolami MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 wyemitowanych przez Fundusz ("Porozumienie"). O zawarciu Porozumienia Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 20 maja 2011 roku. Wszelkie pojęcia pisane w treści niniejszego raportu wielką literą mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 20 maja 2011 roku, chyba że co innego wynika z treści niniejszego raportu.

Reklama

Na mocy Aneksu 2, Fundusz będzie uprawniony, począwszy od dnia wykupu Bonów do dnia 30 czerwca 2012 roku, do otrzymania od Alior Bank dalszego finansowania ("Finansowanie"), w dowolnej, ustalonej przez Fundusz i Alior Bank formie (w szczególności w formie objęcia przez Alior Bank Nowych Bonów, lub obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Fundusz, lub udzielenia przez Alior Bank kredytu), w łącznej kwocie nominalnej nie wyższej niż 104.424.189,78 złotych (słownie: sto cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 78/100). Fundusz ma prawo do uzyskania Finansowania w dowolnej, określonej przez Fundusz liczbie transz, na podstawie składanych do Alior Banku wniosków. Niezależnie od formy, Finansowanie będzie zabezpieczone w analogiczny sposób jak roszczenie z tytułu Bonów (zabezpieczenie Bonów zostało określone w Porozumieniu i opisane w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 20 maja 2011 roku).

Ponadto, Fundusz i Alior Bank ustaliły, że w przypadku złożenia przez Fundusz wniosku o udzielenie Finansowania, w drodze objęcia przez Alior Bank Nowych Bonów, Finansowanie to nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia następujących warunków: (a) wykup Nowych Bonów nastąpi najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 roku, przy czym warunki wykupu Nowych Bonów będą takie same, jak warunki wykupu Bonów, z uwzględnieniem różnic wskazanych w punktach (b) i (c) poniżej; (b) oprocentowanie Nowych Bonów będzie nie mniejsze niż suma: stawki WIBOR 1M i marży 2,5 p.p. w stosunku rocznym; (c) wydłużenia terminu obowiązywania lub ponownego ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Porozumieniu.

Za gotowość do udzielenia Finansowania, poprzez objęcie przez Alior Bank pierwszej i kolejnych transz Nowych Bonów, Fundusz zapłaci na rzecz Alior Bank, w terminie do 30 czerwca 2011 roku jednak nie później niż w dniu objęcia przez Alior Bank pierwszej transzy Nowych Bonów, prowizję w wysokości 0,5% maksymalnej wartości udzielonego Finansowania (kwota 104.424.189,78 PLN).

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: porozumienia | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »