Reklama

NOVAVISGR (NVG): Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej - raport 98

Raport bieżący nr 98/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13, 17, 39, 42 oraz 62 z 2011 roku Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Rubicon", "Inwestor") informuje, iż w dniu 3 listopada 2011 roku został zawarty Aneks do Umowy Inwestycyjnej - zawartej dnia 17 marca 2011 roku, o której Rubicon informował raportem bieżącym nr 13 z dnia 18 marca 2011, pomiędzy następującymi stronami:

1. Spółką Rubicon Partners NFI SA z siedzibą w Warszawie ("Rubicon", "Inwestor");

2. Spółką Paged SA siedzibą w Warszawie ("Paged");

3. Spółką Yellema Holdings Limited Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Yellema");

4. Panem Michałem Handzlikiem ("MH", "Menadżer");

5. Panem Jarosławem Simborem ("JS", "Menadżer");

6. Funduszem Inwestycyjnym CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("CC14", "Akcjonariusz");

7. Spółką Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna ("Spółka");

8. Spółką Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Komplementariusz");

9. Funduszem inwestycyjnym ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz 1"),

z wydzielonym subfunduszem ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ("Subfundusz 1 Funduszu 1"),

z wydzielonym subfunduszem ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ("Subfundusz 2 Funduszu 1")

10. Funduszem inwestycyjnym ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz 2"), z wydzielonym subfunduszem ALTUS Subfundusz Private Equity ("Subfundusz Funduszu 2")

11. Funduszem inwestycyjnym Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polskiego Sektora Energetycznego ("Fundusz 3"),

12. Funduszem inwestycyjnym ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz 4"),

13. Funduszem inwestycyjnym ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz 5"),

przy czym Fundusze 1, 2,3 4 i 5 reprezentowane przez ich towarzystwo funduszy inwestycyjnych - Spółkę ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ("Towarzystwo"),

ponadto:

- MH, oraz JS zwani są łącznie Menadżerami;

- Rubicon, Paged, Yellema, CC14, Manadżerowie, Spółka oraz Komplementariusze zwani są dalej łącznie "Uczestnikami UI".

- Fundusze 1,2,3,4 i 5 zwane dalej łącznie "Funduszami".

W dniu 17 marca 2011 roku Uczestnicy UI zawarli Umowę Inwestycyjną zwaną dalej "Umową Inwestycyjną". W wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej Strony zamierzają m.in. doprowadzić do wprowadzenia całości akcji spółki DTP SA ("DTP") do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Wprowadzenie akcji DTP do ASO wymaga zmiany Umowy Inwestycyjnej oraz zmiany Statutu DTP SA.

Na mocy zawartego Aneksu, Uczestnicy UI zobowiązali się doprowadzić do podjęcia przez Walne Zgromadzenie DTP w terminie 3 dni od zawarcia niniejszego Aneksu ważnej i skutecznej uchwały w sprawie zmian statutu DTP oraz w sprawie ubiegania się przez DTP o wprowadzenie akcji DTP do ASO, dematerializacji akcji DTP oraz złożenia do depozytu akcji DTP wydanych w formie dokumentu.

W zakresie Opcji na akcje DTP dla Menadżerów (punkt 5 raportu bieżącego nr 13/2011 z 18 marca 2011r), strony ustaliły/potwierdziły odpowiednimi zapisami, iż Zobowiązany z tytułu danej Opcji na Akcje DTP - na potrzeby jej należytego wykonania - przez okres do czasu wykonania tej opcji albo wygaśnięcia zobowiązania do jej wykonania w inny sposób, przysługiwać będzie w stanie wolnym od obciążeń, nie mniejsza liczba akcji DTP niż objęta tą opcją.

Ponadto, zgodnie z zawartym Aneksem do Umowy Inwestycyjnej uchylone zostały zapisy umowy odnośnie zbywania akcji DTP, o których Rubicon informował w punkcie 8 raportu bieżącego nr 13 z dnia 18 marca 2011 roku.

Rubicon Partners NFI SA informuje jednocześnie, iż w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP SA podjęło uchwały o których mowa powyżej.

Pozostałe zmiany do Umowy Inwestycyjnej wymienione wyżej, wchodzą w życie pod warunkiem zawieszającym rozpoczęcia notowań akcji DTP w ASO.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Piotr Karmelita - Członek Zarządu
Hubert Bojdo - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Rubicon Partners NFI SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »