Reklama

KOMPUTRON (KOM): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zawarcie aneksu do umowy faktoringowej Emitenta

Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2016 drugostronnie podpisanych egzemplarzy:

Reklama

- aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 25.200.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych ), zawartej z Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.

- aneksu do umowy faktoringowej (z polisą klienta) na kwotę 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych), zawartej z Emitentem.

Przedmiotem aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 25.200.000,00 PLN jest przyznanie poniższych sublimitów:

A. Dla Komputronik S.A. na kwoty:

• kredyt w rachunku bieżącym – 20.000.000,00 PLN,

• linia na gwarancje – 5.000.000,00 PLN,

• limit na karty obciążeniowe – 200.000,00 PLN.

B. Dla Komputronik Biznes sp. z o.o. na kwoty:

• kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 PLN,

• kredyt rewolwingowy na finansowanie działalności bieżącej – 5.000.000,00 PLN,

• linia na gwarancje – 100.000,00 PLN,

przy czym łączne zaangażowanie ww. sublimatów Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kredytu parasolowego.

Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym nr 11/2016 kredyt rewolwingowy w ramach kredytu parasolowego został zamieniony na factoring odwrotny na finansowanie dostawców. Ww. limity zostały przyznane do dnia 18 września 2017 roku. Podpisany aneks zapewni Emitentowi stabilne finansowanie działalności bieżącej oraz podmiotów powiązanych z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zabezpieczeniem umów o kredyt parasolowy oraz faktoring odwrotny jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka łączna na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu oraz we Wrocławiu i nieruchomości położonej w Suwałkach (będącej własnością Idea Nord Sp. z o.o. - podmiotu zależnego od Emitenta), a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 z pkt 5 kpc.

Zabezpieczenie kredytu parasolowego obejmuje dodatkowo również blokadę rachunku bankowego, a w przypadku gwarancji bankowych z terminem przekraczającym 12 miesięcy – kaucję oraz wzajemne poręczenie spółek. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Przedmiotem aneksu do umowy faktoringowej (z polisą klienta) jest przyznanie Emitentowi limitu przeznaczonego na faktoring w wysokości 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych). Data wygaśnięcia limitu na faktoring z polisą klienta to 18 września 2017.

Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Łączne zaangażowanie Banku Millennium S.A. w Grupie Kapitałowej Emitenta, we wszystkich rodzajach finansowania, wynosi 86.700.000,00 PLN (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy złotych) i uległo zwiększeniu w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport o 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych).

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-20Krzysztof NowakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »