Reklama

KOMPUTRON (KOM): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 4 listopada drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 31 październik 2016) Aneksu do umowy o multilinię z Bankiem Zachodnim WBK S.A.,

Reklama

Przedmiotem umowy o multilinię jest przyznanie Emitentowi limitu w wysokości 25.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) w podziale:

a) 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy, w tym akredytywy maksymalnie do kwoty 600.000,00 złotych

b) 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym

oraz dla Idea Nord Spółka z o.o. z siedzibą w Suwałkach, podmiotu, w którym Emitent posiada 100% udziałów limitu w wysokości:

c) 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na akredytywy

Łączna kwota wykorzystania limitu przez obydwie Spółki na gwarancje bankowe i akredytywy nie może przekroczyć 14.000.000 PLN.

Limity zostały przyznane do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Zabezpieczenie umowy o multilinię jest wspólne z zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego na kwotę 29.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych) z dnia 28 kwietnia 2014r., tj. zastaw rejestrowy na zapasach towarów, cesja należności, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, a także hipoteka łączna do kwoty 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych) na nieruchomościach będących własnością Emitenta.

Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umowy znaczącej, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co wynika z podpisanej w dniu 28 kwietnia 2014 r. Umowy o Kredyt Rewolwingowy, stanowiącej umowę o największej wartości, której warunki zostały opisane w raporcie bieżącym nr 22/2014r.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 67.050.000 PLN (uległa zwiększeniu o 8.000.000 PLN w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport).

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-04Krzysztof NowakCzłonek Zarządu -Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »