Reklama

BBIDEV (BBD): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 9 "Marina Kiekrz")

Raport bieżący nr 48/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuję, iż w 30 września 2010 r. został zawarty aneks do Umowy Kredytowej (RB 87/2007 z dnia 16 października 2007) pomiędzy realizującą projekt developerski "Marina Kiekrz" spółką zależną Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 9 Spółka komandytowo - akcyjna, z siedzibą w Warszawie (dalej: "Projekt Developerski 9", "Kredytobiorca"), a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Na mocy aneksu dotychczasowy kredyt pomostowy refinansujący nabycie nieruchomości w kwocie 8.400.000,00 PLN został przekształcony w kredyt budowlany na poniższych warunkach.

1) Termin ostatecznej spłaty kredytu, z zastrzeżeniami pkt 2) poniżej, został przedłużony z 31 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r.

2) Kredytobiorca zobowiązał się do przedterminowej spłaty kredytu w kwocie 1.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia oraz przedterminowej spłaty kredytu w kwocie 1.000.000 zł w terminie nie później niż do 31 marca 2011 r., po zakończeniu postępowania administracyjnego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym związanym z warunkami zabudowy dla nieruchomości.

3) Pozostała kwota 6.400.000 zł zostanie spłacona zgodnie z postanowieniami pkt 1) powyżej, tj. w terminie do 30 czerwca 2013 r.

4) Jednocześnie Projekt Developerski 9 zawarł Umowę przystąpienia do długu Spółki Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 8 Spółka komandytowo - akcyjna (realizującej projekt developerski w Dziwnowie, dalej jako Projekt Developerski 8) w zakresie zabezpieczenia przez Kredytobiorcę części kredytu pomostowego udzielonego Projekt Developerski 8 w maksymalnej kwocie 1.250.000 zł. Ewentualna realizacja wspomnianego zabezpieczenia przez Projekt Developerski 8 może mieć miejsce w stosunku do kwoty 600.000,00 PLN - stopniowo zgodnie z harmonogramem sprzedaży (czyli według obecnych szacunków w 2012 roku), zaś w stosunku do pozostałej kwoty 650.000,00 PLN - jednorazowo w terminie nie wcześniej niż 31 marca 2013 r. (chyba że Bank i Kredytobiorca wspólnie uzgodnią inny, wcześniejszy termin akceptowalny ze względu na płynność projektu).

5) Kredytobiorca zobowiązał się także do zainwestowania w projekt dodatkowej kwoty 1.000.000 zł środków własnych w terminie nie później niż do 31 marca 2011 r., po spełnieniu się warunku wymienionego w pkt 2) powyżej, równocześnie ze zdjęciem przez Bank hipotek obciążających przedmiotową nieruchomość z tytułu zadłużenia Projekt Developerski 8.

6) Z uwzględnieniem powyżej opisanych warunków, aneks do umowy kredytowej nie przewiduje zaciągania przez Projekt Developerski 9 dalszych zobowiązań kredytowych ponad kwotę obecnego zadłużenia.

Z tytułu podpisanego aneksu do umowy kredytowej Projekt Developerski 9 poniesie jednorazowe koszty prowizji oraz będzie pokrywał bieżące koszty odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Z tytułu podpisanego aneksu do umowy kredytowej Projekt Developerski 9 poniesie jednorazowe koszty prowizji oraz będzie pokrywał bieżące koszty odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu
Piotr Litwiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »