Reklama

OPTEAM (OPM): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 9 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2008 r.

Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2017 r.

Reklama

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2017 r.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym OPTeam S.A. prowadzonym przez Bank potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank;

-zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

-hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych, zero groszy), na II miejscu na nieruchomości będącej własnością OPTeam S.A. w Tajęcinie, znajdującej się w miejscowości Tajęcina 113, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00162028/1) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,

-weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawartym aneksem nr 9 do ww. umowy kredytowej, w dniu 27.06.2016 r. zawarty został aneks nr 7 do umowy zastawu rejestrowego

na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach

do przedmiotowego aneksu zgodnie z "Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu”,

o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Spółka informuje, że nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.

Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-27Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »