Reklama

BIPROMET (BPM): Zawarcie Aneksu do umowy kredytu oraz Umowy o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw z Bankiem PEKAO S.A.

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Bipromet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki obustronnie podpisane następujące dokumenty:

1. Aneks Nr 4 do Umowy Kredytu Nr 17/2008 z dnia 5.06.2008 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (RB 42/2008, Aneks nr 2 RB 9/2008 i nr 3 RB 5/2010)

2. Umowa nr 5/2010/IŚCK z dnia 8 czerwca 2010 r. o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ad1.Na mocy Aneksu Nr 4 Bank w umowie kredytu nr 17/2008 o linię wielocelową wielowalutową z dnia 05.06.2008 r. wprowadzono następujące zmiany:

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu umowy jest :

a)hipoteka umowna kaucyjna do wysokości 125% kwoty funkcjonujących w ramach limitu gwarancji z terminem ważności do 36 miesięcy oraz 10-procentowy bufor na ryzyko walutowe od gwarancji w EUR, na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy położonej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 objętej KW nr KA1K/00026016/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej - obniżenie wpisu hipotecznego z 34 500 000 PLN do 7 128 000,00 PLN;

Wysokość wpisu hipotecznego będzie obniżana o wartość wygasłych gwarancji (funkcjonujących w ramach linii wg stanu na dzień 31 maja 2010 r. w łącznej wysokości 5 615 001,53 PLN). Weryfikacja przez bank dokonywana będzie nie częściej niż co kwartał.

b)przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku - dla gwarancji bankowych z terminem ważności powyżej 36 miesięcy w wysokości 100% kwoty gwarancji - ustanowione w łącznej wysokości 270 379,30 PLN;

c)pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku PEKAO S.A.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Ad.2. Na mocy Umowy nr 5/2010/IŚCIK zawartej w dniu 8 czerwca 2010 r. Bank uruchamia na rzecz Zleceniodawcy odnawialną linię gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej wysokości stanowiącej równowartość 7 000 000,00 zł.

W ramach umowy o linię gwarancji bankowych i akredytyw Bank będzie:

a)wystawiał Gwarancje bankowe do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 7 000 000,00 zł w walutach PLN, EUR i USD:

- z tenorem (okresem ważności) do 36 miesięcy do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 7 000 000,00 zł

- z tenorem powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 2 000 000,00 zł

b)otwierał Akredytywy w walutach PLN, EUR i USD z tenorem do 12 miesięcy do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 3 500 000,00 zł.

Linia kredytowa zostanie udostępniona na okres do 31 maja 2011 r. Okres ważności gwarancji wystawianych w ramach linii nie może przekroczyć 60 miesięcy od daty wystawienia i nie może wykraczać poza 29 kwietnia 2016 r., a okres płatności Akredytyw może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza 29 października 2011 r.

W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z przekroczeniem przyznanej kwoty linii w wyniku zmian kursów walut wymienialnych, dostępna do wykorzystania kwota linii w przypadku jej wykorzystania w walucie innej niż PLN zostanie zmniejszona o równowartość w PLN 20% wykorzystanej kwoty ("Limit Kursowy")

Kwota dostępna do wykorzystania w innej walucie niż PLN wyznaczona będzie, jako iloraz dostępnej kwoty linii i wskaźnika 120% a następnie przeliczona na walutę wnioskowanego wykorzystania.

Prawnym zabezpieczeniem transakcji zawieranych w ramach niniejszej umowy jest:

a)hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 8 750 000 zł na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Zleceniodawcy, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 objętej KW nr KA1K/00026016/5 prowadzonej

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

b)pełnomocnictwo do rachunków bieżących Zleceniodawcy w Banku PEKAO S.A.;

c)oświadczenie Zleceniodawcy o poddaniu się egzekucji;

d)dodatkowym zabezpieczeniem Gwarancji z tenorem powyżej 36 miesięcy jest przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku w wysokości 50% kwoty wystawionej Gwarancji.

Dodatkowo Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust.1 i 2 Prawo Bankowe.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar, których wartość przekracza kwotę 200.000 EURO.

Przedmiotowe Umowy wymienione w Ad.1 i Ad.2 są umowami znaczącymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z uwagi na jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.
Tadeusz Baj - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | pekao | Raport bieżący | Bank Pekao

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »