Reklama

DROZAPOL (DPL): Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 5,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 17,0 mln zł (dotychczas 12,0 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie limitu ponad 15,0 mln zł może nastąpić wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez PKO BP SA ostatecznych sprawozdań finansowych Kredytobiorcy za 2017 r. i stwierdzenie przez PKO BP SA braku istotnych odchyleń w stosunku do złożonych w PKO BP SA danych wstępnych.

Reklama

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

• Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,95 mln zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP;

• Limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 17,0 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

• umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;

• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;

• zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;

• hipoteka umowna łączna do kwoty 28,9 mln zł na:

- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235

- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235

• przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP;

• przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;

• przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 34,0 mln zł

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Wojciech RybkaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »