Reklama

ENELMED (ENE): Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Blue City - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o przedłużeniu na kolejny okres umowy najmu z dnia 05.01.2004 r. zawartej pomiędzy Spółką jako najemcą a Blue City spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako wynajmującym. Przedmiotem ww. umowy najmu jest najem powierzchni na potrzeby Oddziału Blue City położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich. Umowa dotycząca przedłużenia najmu oraz aneks do umowy najmu wpłynęły do Spółki w dniu 13.02.2018 r. i datowane są na dzień 12.02.2018 r.

Reklama

Na mocy podpisanych dokumentów okres najmu został przedłużony do dnia 31.03.2031 r.

Na mocy podpisanego aneksu Spółka zobowiązana będzie do zapłaty czynszu najmu (określonego w EUR) oraz opłat eksploatacyjnych i opłat za media (określonych w PLN). Płatność zobowiązania wyrażonego w euro zostanie dokonana po przeliczeniu jego kwoty na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub wezwania do zapłaty. Stawka czynszu najmu podlega podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu Wskaźnika Wzrostu Cen Unii Monetarnej (Monetary Union Index of Consumer Prices) – ustalonego na koniec roku kalendarzowego w stosunku do wskaźnika ustalonego na koniec roku poprzedniego, przy przyjęciu za podstawę kwoty wyrażonej w EUR. W przypadku, gdy indeksacja jest ujemna lub równa zero, stawki czynszu pozostają takie same jak w poprzednim roku kalendarzowym.

W aneksie do umowy najmu strony postanowiły, że na wypadek przedterminowego rozwiązania umowy najmu z przyczyn zawinionych przez Spółkę, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej odpowiadającej łącznej wartości sumy 12 miesięcznych czynszów najmu brutto oraz 12 miesięcznych zaliczek na poczet opłaty eksploatacyjnej brutto ustalonych według stawek płaconych przez Spółkę w dniu ustania stosunku najmu. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wyniesie około 12.154.113,89 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 3.961.273,02 zł oraz suma około 1.961.699,28 euro. Łączna wartość aneksu została przeliczona według kursu średniego z dnia 13.02.2018 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie w związku z przedłużeniem najmu na kolejny okres wynajmujący zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kwoty w wysokości 2.150.000,00 zł netto.

Inne postanowienia nie odbierają od warunków rynkowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-13Adam Stanisław RozwadowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »