Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

Raport bieżący nr 74/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Spółka”, "Emitent”), informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. pomiędzy Murapol Westini sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, a Emitentem, został zawarty aneks ("Aneks”) do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 60/2019 z dnia 25 września 2019 r. ("Umowa”).

Reklama

Na podstawie Aneksu strony postanowiły zmienić treść Umowy i nadać jej nowy tekst jednolity.

Zgodnie z Aneksem ustalono, że:

• Łączne wynagrodzenie Spółki, które otrzyma od Inwestora stanowić będzie wysokość całkowitego, poniesionego przez Spółkę oraz zaakceptowanego przez Inwestora kosztu wykonania Obiektu lub jego części (etapu), na który składać się będą szczegółowo określone w Umowie koszty, tj. w szczególności: (i) koszty nabycia materiałów, (ii) bezpośrednie i pośrednie koszty budowy, w tym wynagrodzenie za robociznę świadczoną przez wszystkie osoby zaangażowane przez Spółkę w procesach budowy lub ich organizacji, wykonawców, podwykonawców, geodetów, geologów, ekspertów i innych, (iii) koszty przygotowania placów budowy ("Budżet”) powiększonego o stałą marżę w wysokości 12% wartości Budżetu, przy czym łącznie wysokość marży w stosunku do Budżetu w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy netto kwoty 10.000.000 zł. Zgodnie z Umową łączna suma Budżetu wraz z marżą wynosi: 81.654.779,11 zł ("Wynagrodzenie”) - na mocy Aneksu zmieniono rodzaj wynagrodzenia przysługującego Spółce (dotychczas było to wynagrodzenie ryczałtowe) oraz zwiększono wynagrodzenie dotychczas przysługujące Spółce o kwotę 4.964.909,76 zł z tytułu zakontraktowania przez Spółkę podwykonawców za cenę przewyższającą cenę przewidzianą w budżecie inwestycji oraz rozszerzenie przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe;

• Wynagrodzenie będzie wypłacane Spółce na podstawie faktur VAT, gdzie wynagrodzenie wyliczone zostanie w oparciu o iloczyn stopnia procentowego zaawansowania Obiektu na koniec każdego kolejnego miesiąca i kwoty Budżetu powiększonej o stałą marżę w wysokości 12% Budżetu. Płatności następować będą w terminie 21 dni od doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT. Po zakończeniu Obiektu Strony dokonają weryfikacji Budżetu potwierdzonego protokołem końcowego odbioru robót i określą Budżet zamknięcia wskazujący całkowitą wysokość umownego wynagrodzenia należnego Spółce – na mocy Aneksu zmieniono sposób rozliczeń Wynagrodzenia;

• Inwestor uprawniony będzie do zapłaty Spółce zaliczki w wysokości 10% kwoty o jaką Wynagrodzenie należne Spółce wzrosło w wyniku zawarcia Aneksu, w stosunku do kwoty wynagrodzenia Spółki ustalonej na mocy aneksu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 60/2019 z dnia 25 września 2019 r, powiększonej o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dokonywania płatności – na mocy Aneksu zmieniono sposób wypłaty i rozliczeń zaliczek.

W konsekwencji zmianie uległy załączniki do Umowy tj. Harmonogram rzeczowy oraz Budżet.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Paweł TamborskiPrezes ZarząduPaweł Tamborski
2019-11-29Robert KasprzakWiceprezes ZarząduRobert Kasprzak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »