Reklama

DECORA (DCR): Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank”) aneks nr 26 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r. (zwany dalej "Aneksem”), który wprowadził jednocześnie jej tekst jednolity ("Umowa”).

Mając na uwadze szeroki zakres zmian wprowadzony Aneksem, Spółka celem zapewnienia jasności komunikatu, przedstawia podstawowe parametry obowiązującego brzmienia Umowy.

Reklama

Na podstawie zawartego Aneksu Bank udzielił Spółce kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki ("Kredyt”) z możliwością równoczesnego wykorzystania w kilku walutach (PLN, USD, EUR) do kwoty 22.000.000,00 zł lub do kwoty 59.000.000,00 zł w przypadku, gdy Spółka dokona z Kredytu całkowitej spłaty wierzytelności z tytułu umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 z dnia 22.03.2006r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska S.A. (o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku).

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M lub LIBOR 1M plus marża Banku. Spółka powinna dokonać spłaty wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu w dniu 30.06.2019 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Spółka zobowiązana jest w szczególności do dnia w którym nastąpiła spłata wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu lub do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Aneksu:

- nie zaciągać bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych (rozumianych m. in. jako kredyty, emisje papierów dłużnych) z wyłączeniem refinansowania istniejącego zadłużenia lub nowych zobowiązań do kwoty maksymalnej 10% sumy bilansowej,

- nie dokonywać wypłaty dywidendy, zwrotu dopłat, wypłaty środków z tytułu umorzenia udziałów, zwrotu/spłaty pożyczek przez Spółkę i innych form dystrybucji bez zgody Banku za wyjątkiem tych, których realizacja nie spowoduje naruszenia przewidzianych w Aneksie kowenantów finansowych,

- nie obciążać aktywów trwałych, w tym majątku stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, za wyjątkiem ustanowienia zabezpieczeń aktualnych umów finansowania lub innych do maksymalnej wysokości 10% wartości aktywów trwałych w okresie krótszym niż 12 miesięcy,

- bez pisemnej zgody Banku nie zbywać aktywów trwałych, których wartość w odniesieniu do jednej lub więcej transakcji zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza równowartość 10% aktywów trwałych,

- dostarczyć do Banku w terminie do dnia 31.12.2018 r. oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 k.p.c. o treści uzgodnionej z Bankiem.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy są m. in.: hipoteka umowna, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach materiałów i wyrobów gotowych zlokalizowanych w oznaczonych magazynach Spółki, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach towarów handlowych zlokalizowanych w magazynach Spółki, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach wynikających z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Artur HibnerCzłonek Zarządu- Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »