Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 09.07.2012 r. Spółka zawarła aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 39 1020 3916 0000 0102 0165 2171, zawartej w dn. 26.04.2010 r. pomiędzy Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), o której Emitent informował w prospekcie emisyjnym.

Reklama

Aneks zmienia postanowienia ww. umowy kredytowej i wprowadza jednolity tekst umowy, zgodnie z którym Bank udziela Emitentowi kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, zwanego dalej "limitem", określonego w walucie polskiej w kwocie 23.000.000,00 zł, słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych (dotychczas Bank udzielał Emitentowi limitu w wysokości 15.000.000,00 zł).

Postawienie do dyspozycji podwyższonej kwoty limitu nastąpi po spełnieniu się następujących warunków zawieszających:

1) całkowitej przedterminowej spłacie kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 24 1020 3916 0000 0696 0028 8522 z dnia 26-04-2010 r.,

2) przedstawieniu dokumentów potwierdzających złożenie do sądu wniosku o ustanowienie hipoteki umownej, wraz z potwierdzeniem dokonania stosownych opłat.

3) potwierdzeniu przez Ubezpieczyciela o zwiększeniu przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz majątku ruchomego przedsiębiorstwa będących przedmiotem zabezpieczenia do pełnej kwoty ubezpieczenia budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń.

Do dnia spełnienia powyższych warunków, dostępny będzie limit kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

W ramach limitu, Emitent dysponuje możliwością:

- wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej do wysokości 85 % limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

- skorzystania z gwarancji bankowych, do wysokości 25 % limitu,

- otwarcia akredytyw dokumentowych, do wysokości 40 % limitu.

Limit udzielony jest na okres od 09.07.2012 r. do 08.07.2015 r.

Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR1M + marża Banku.

Spłata wierzytelności PKO BP SA, związanych z wykorzystaniem limitu, zostanie zabezpieczona w następujący sposób:

1)Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach znajdujących się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Romana Dmowskiego 38B o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2012 r. wynoszącej 16.998.879,54 zł.

2)Hipoteka umowna do kwoty 39.100.000,00 zł. na nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrków Tryb., ul. Romana Dmowskiego 38B, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1P/00089279/9,

3)Cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości oraz majątku ruchomego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zastawu rejestrowego,

4)Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

5)Klauzula potrącenia środków z rachunków prowadzonych w PKO BP SA na zabezpieczenie należności PKO BP SA.

Pozostałe warunki umowy są warunkami powszechnie stosowanymi dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych

Emitenta, wynoszących 116 038 tys. zł - wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2012 (§ 2 ust.1 pkt 44 RMF)

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów Finansów dnia 19

lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Jan Szymik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »