Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz Umowy Ustanowienia Zastawu Rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 8 lutego 2016 roku zawarł aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy nr 25/2014/DDF/K zawartej dnia 25 czerwca 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie aneksu Bank udzielił Spółce kredytu wielocelowego w wysokości 25.000 tys. PLN z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Kredytobiorcy.

Reklama

W ramach udzielonego kredytu Spółka może korzystać z następujących produktów:

1. Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12.000 tys. PLN . Kredyt może być wykorzystany w PLN, EUR, USD.

2. Gwarancji bankowych wszystkich typów z okresem ważności 12 miesięcy do kwoty 10.000 tys. PLN

3. Akredytyw z okresem ważności do 6 miesięcy do kwoty 10.000 tys. PLN

Prawne zabezpieczenie opisanych wyżej produktów stanowią:

a. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy;

b. weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową do kwoty 120% Limitu;

c. cesja wierzytelności handlowych oraz zastaw rejestrowy na zapasach bez cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty nie mniejszej niż 100% kwoty udzielonego limitu.

4. Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 13.000 tys. PLN z przeznaczeniem na finansowanie kontraktów zawartych z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Kredyt może być wykorzystany w PLN, EUR, USD.

Prawne zabezpieczenie opisanego limitu stanowi cesja wierzytelności handlowych.

Limit kredytowy został udostępniony na okres od dnia udostępnienia limitu do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawkach WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M powiększonych o marżę Banku.

Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje w/w umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Ponadto w dniu 8 lutego 2016 roku Izostal S.A. zawarł Umowę o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank”) z siedzibą w Warszawie na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 18.000 tys. PLN. Przedmiotowy zastaw stanowi zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12.000 tys. PLN w ramach Umowy o wielocelowy limit kredytowy, o której mowa wyżej. Łączna wartość zastawianych rzeczy ruchomych wg cen ewidencyjnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi: 7.347 tys. PLN.

W ślad za podpisaną umową zastawniczą zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-09Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
2016-02-09Marek Matheja Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »