Reklama

FEERUM (FEE): Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku otrzymał, podpisany w drodze obiegowej i datowany na dzień 23 czerwca 2020 roku, aneks ("Aneks”) zwarty pomiędzy Emitentem a EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina) ("Zamawiający”), dotyczący umowy sprzedaży kompleksu silosów zbożowych ("Umowa”) o łącznej wartości 26.000.000,00 euro (tj. 115.783.200,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku) z dnia 20 grudnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami). Emitent informował o zawarciu Umowy w raportach bieżących nr 40/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku.

Reklama

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, strony zmieniły następujące istotne warunki Umowy:

- Strony dokonały zmian szczegółowej specyfikacji technicznej zamówienia, wskutek czego łączna wartość zamówienia została zmniejszona z kwoty 26.000.0000,00 euro (tj. 115.783.200,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku) do kwoty 18.388.461,02 euro (tj. 81.887.494,61 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku).

- Strony uzgodniły nowy harmonogram płatności ceny (z wyjątkiem zaliczki wpłaconej przez Zamawiającego, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku) zgodnie z którym zostanie ona zapłacona przez Zamawiającego w 10 równych, półrocznych ratach, płatnych 30 kwietnia oraz 31 października w każdym kolejnym roku kalendarzowym począwszy od dnia 30 kwietnia 2022 roku.

- Strony zmieniły harmonogram wykonania Umowy ustalając, między innymi, że wszystkie dostawy silosów zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wybranych dostaw sprzętu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

- W przypadku, gdy w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego danej dostawy sprzętu, zrealizowanej przez Emitenta na podstawie Umowy, Zamawiający stwierdzi braki w takiej dostawie, wówczas Emitent jest zobowiązany do uzupełnienia stwierdzonych braków w ciągu 30 dni, a w razie niedochowania tego terminu Emitent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości nieuzupełnionego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. Łączna kwota naliczonych w ten sposób kar umownych oraz kar umownych za niedostarczenie sprzętu w terminach przewidzianych w określonym w Umowie harmonogramie (o wysokości których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku) nie może przekroczyć 5 % wartości Umowy.

- W przypadku, gdy Emitent nie dostarczy Zamawiającemu dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem Umowy, w terminach określonych w Umowie, wówczas Emitent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,01% kwoty wpłaconej przez Zamawiającego zaliczki (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku) za każdy dzień opóźnienia. Łączna kwota naliczonych w ten sposób kar umownych nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 euro (tj. 178.128,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku)

Pozostałe istotne warunki Umowy pozostają bez zmian.

Należności Emitenta z tytułu określonej w Umowie ceny sprzedaży silosów pozostają ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ("KUKE”) na podstawie umowy ubezpieczenia z dnia 23 grudnia 2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE ("Umowa Ubezpieczenia”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku. Niezwłocznie po zawarciu Aneksu, Emitent zwróci się do KUKE z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy Ubezpieczenia w celu dostosowania jej postanowień do aktualnej treści Umowy.

Zmniejszenie wartości Umowy jest skutkiem decyzji Zamawiającego o zmniejszeniu skali inwestycji w ramach całej grupy kapitałowej Zamawiającego, spowodowanej pandemią COVID-19.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-25DANIEL JANUSZPREZES ZARZĄDU
2020-06-25PIOTR WIELESIKCZŁONEK ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »