Reklama

MENNICA (MNC): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) zawiadamia, że w dniu 6 marca 2017 roku pomiędzy Emitentem a DNB Bank Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("DNB SA”) został zawarty aneks do znaczącej umowy kredytu nieodnawialnego w walucie polskiej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.

Reklama

Na podstawie aneksu:

1. Data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na 9 lipca 2019 roku. Spłata kwoty kredytu w wysokości 60 000 000,00 PLN została przesunięta z 7 lipca 2017 roku i następować będzie w ratach co 6 miesięcy rozpoczynających się od dnia 30 stycznia 2018 roku, przy czym w dniu ostatecznej spłaty tj. w dniu 9 lipca 2019 roku nastąpi spłata w kwocie 20 000 000,00 PLN.

2. Zmianie ulegają następujące zabezpieczenia spłaty kredytu:

2.1 Zwolniona zostanie hipoteka łączna umowna do kwoty 255 000 000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 3. DNB SA złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki, które stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, przy czym o złożeniu wniosku do Sądu o wpis do księgi wieczystej Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym,

2.2 Cedowane wierzytelności pieniężne z polisy ubezpieczenia nieruchomości, wskazanej w pkt 2.1 powyżej przechodzą zwrotnie na Emitenta,

2.3 Do dnia 30 kwietnia 2017 r. podpisane zostaną aneksy do umów zastawów rejestrowych na posiadanych przez Emitenta akcjach Netia S.A., o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących nr: 83/2014, 85/2014, 87/2017-89/2014, 91/2014-93/2014,98/2014,99/2014, 105/2014, 109/2014, 110/2014, 115/2014, 15/2015. Aneksy spowodują obniżenie najwyższej sumy zabezpieczenia oraz zmianę danych świadectwa depozytowego dotyczącego akcji. Emitent o zawarciu aneksów poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym,

2.4 Do dnia 28 kwietnia 2017 roku Emitent złoży nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 138.429.035,69 PLN, zgodnie z którym DNB SA może wielokrotnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 9 lipca 2022 roku, a poprzednie oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 214.654.473,15 PLN utraci moc, przy czym o złożeniu przedmiotowego oświadczenia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

2.5 W przypadku gdy wskaźnik pokrycia długu będzie na poziomie niższym niż 180%, Spółka zobowiązuje się do ustanowienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od wezwania przez DNB SA, dodatkowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej przez DNB SA lub spłaty odpowiedniej kwoty wierzytelności DNB SA, tak aby wskaźnik pokrycia długu wynosił co najmniej 200%.

W przypadku, gdy wskaźnik pokrycia długu będzie na poziomie niższym niż 140%, DNB SA będzie uprawniony do sprzedaży zastawionych akcji z przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków na wcześniejszą spłatę wierzytelności DNB. W takim przypadku Spółka ma prawo wskazania nabywcy z prawem pierwokupu w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania przez DNB SA.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że przez spółkę w 100% zależną od Emitenta – Mennica Polska od 1776 Sp. z o.o. ("MP1766”) został zawarty z DNB SA aneks do gwarancji korporacyjnej z dnia 7 lipca 2014 roku, o której udzieleniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem kwota gwarancji została zmieniona z 255.000.000,00 PLN na kwotę 138.429.035.69 PLN, a termin ważności gwarancji został zmieniony z 31 stycznia 2018 r. na 9 października 2019 roku. Ponadto MP1766 do dnia 28 kwietnia 2017 roku złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 138.429.035,69 PLN, zgodnie z którym DNB SA może wielokrotnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 9 lipca 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06Katarzyna IwućCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2017-03-06Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »