Reklama

ARCTIC (ATC): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy oraz obciążenie znaczących aktywów

Raport bieżący nr 30/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 roku Spółka oraz jej podmioty zależne, tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwagen GmbH zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks nr 4 ("Aneks Nr 4") do umowy kredytowej z dnia 23 października 2008 roku, zmienionej następnie aneksami z 20 maja 2009 roku, z 18 czerwca 2009 roku oraz 7 września 2009 roku ("Umowa Kredytowa"). O Umowie Kredytowej Spółka informowała w prospekcie emisyjnym akcji serii B i serii C. Na mocy Aneksu Nr 4 Bank Polska Kasa Opieki S.A. zobowiązał się do udzielenia, obok kredytów już przewidzianych Umową Kredytową, spółce Arctic Paper Kostrzyn S.A. kredytu w rachunku bieżącym ("Kredyt C") do maksymalnej kwoty wynoszącej 50.000.000 PLN. Kredyt C przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej Arctic Paper Kostrzyn S.A. Oprocentowanie Kredytu C wynosi 1M WIBOR dla danego okresu odsetkowego powiększony o marżę. Ostateczna data spłaty Kredytu C została ustalona na 31 marca 2011 roku. Kredyt C zabezpieczony jest hipoteką łączną kaucyjną do maksymalnej kwoty 100.000.000 złotych oraz pełnomocnictwem do rachunków bankowych spółki Arctic Paper Kostrzyn S.A. prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Arctic Paper Kostrzyn S.A. poddała się też egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 100.000.000 PLN na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Aneks Nr 4 nie przewiduje kar umownych.

Kryterium uznania Umowy Kredytowej za znaczącą jest wartość zobowiązań Spółki i jej podmiotów zależnych wynikających z tej Umowy.

Jednocześnie w dniu 17 czerwca 2010 roku spółka Arctic Paper Kostrzyn S.A. na podstawie oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego ustanowiła na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. zabezpieczenie powyżej opisanego Kredytu C na nieruchomości stanowiącej własność Arctic Paper Kostrzyn S.A. objętej księgą wieczystą nr GW1S/00025123/4 oraz nieruchomościach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Arctic Paper Kostrzyn S.A. objętych księgami wieczystymi nr GW1S/00027787/3, GW1S/00005360/1 oraz GW1S/00025698/5 hipotekę łączną kaucyjną do maksymalnej kwoty 100.000.000 złotych ("Hipoteka"). Hipoteka ma być wpisana w księgach wieczystych na drugim miejscu. Nieruchomości obciążone Hipoteką są położone w Kostrzynie nad Odrą i służą do prowadzenia podstawowej działalności spółce Arctic Paper Kostrzyn S.A. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Arctic Paper Kostrzyn S.A. nieruchomości obciążonych Hipoteką wynosi 110.357.204,63 PLN.

Powiązania pomiędzy Spółką oraz jej podmiotami zależnymi a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wynikają ze świadczonych na ich rzecz przez ten Bank usług finansowych.

Kryterium uznania nieruchomości obciążonych Hipoteką za znaczące aktywa jest wartość obciążonych nieruchomości.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 5 ust. 1 pkt. 1
Michał Jarczyński - Prezes Zarządu
Michał Bartkowiak - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kostrzyn | Arctic Paper SA | Raport bieżący | aktywa | kredyt | Arctic | nieruchomości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »