Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej - raport 55

Raport bieżący nr 55/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z póź. zmian.) ("Ustawa”) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 r. zawarła aneks do umowy warunkowej zawartej w dniu 24 października 2011 r. z "Wroński” Sp. jawna z siedzibą w Lesznie koło Kartuz ("Wykonawca”) o wartości 61.600.000 zł netto ("Umowa”), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Reklama

Aneks został zawarty w związku z uzyskaniem przez Spółkę pozwolenia na budowę I etapu osiedla mieszkaniowego w Gdyni przy ul. Leśnej, Parkowej i Spacerowej.

Aneksem zostały wprowadzone zmiany do umowy zmieniające oraz dostosowujące jej zapisy w związku z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Poniżej opis bieżących warunków umowy :

Przedmiot umowy : Wybudowanie zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami i parkingami, na działce gruntu nr 91/1 (kw nr GD1Y/112532/4) położonej w Gdyni w rejonie ulic Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zagospodarowaniem terenu) zwanej Bernadowo Park Etap I (dalej Osiedle). Zakres prac obejmuje całe zagospodarowanie terenu dla Osiedla, wybudowanie zjazdów z drogi publicznej, budowę fragmentu ulicy dojazdowej do Osiedla, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek gruntu przeznaczonych pod Bernadowo Park Etap II oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Osiedla. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy materiałów we własnym zakresie.

Termin wykonania umowy : 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, które to przekazanie planowane jest do dnia 15 stycznia 2015 r.

Wynagrodzenie : wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 36.535.135 zł netto powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawiania faktur.

Dodatkowe postanowienia :

Kaucja gwarancyjna : z każdej faktury zostanie zatrzymana kaucja gwarancyjna w wysokości 5 % wartości netto faktury. Kaucja będzie zwraca Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania jej na usunięcie stwierdzonych wad i usterek w terminach :

2 % wartości zatrzymanej faktury w ciągu 60 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz usunięciu ewentualnych wad i usterek,

3 % wartości zatrzymanej faktury w ciągu 60 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, który nastąpi po upływie 60 miesięcy od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz usunięciu ewentualnych wad i usterek.

Wykonawca ma prawo zamiany części zatrzymanej kwoty kaucji, w wysokości 3 % na bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie Spółki.

Gwarancja i rękojmia : Wykonawca udzielił Spółce 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi, których termin będzie liczony od daty odbioru końcowego, na wszystkie elementy przedmiotu umowy.

Kary umowne :

Spółce będzie przysługiwała kara umowna, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku nie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w wysokości 1.000.000 zł.

Spółce przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia.

Spółce przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % wartości netto zrealizowanego zakresu umowy za każdy dzień po dniu w którym miało nastąpić usuniecie wady.

Spółka zastrzegła sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W przypadku zapłaty za faktury dokonanej po terminie Spółka zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą przekazania raportu jest fakt, iż w chwili zawierania Umowy warunkowej była ona umową znaczącą przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki i podlegała obowiązkowi raportowania. W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę Strony uzgodniły warunki umowy ostatecznej, w związku z czym Spółka dokonuje aktualizacji wcześniej przekazanych informacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-31Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2014-12-31Wojciech Rajchert Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »