Reklama

(GEO, MIESZKANIE I DOM): Zawarcie dwóch umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta - raport 1

Raport bieżący nr 1/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Geo, Mieszanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent” lub "Spółka”) informuje, o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2021 roku przez spółkę zależną Emitenta – Ceglana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej "Ceglana sp. z o.o.”) z syndykiem masy upadłości (dalej "Syndyk”) spółki ZNTK nieruchomości sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu (dalej "ZNTK”) dwóch przedwstępnych umów sprzedaży (dalej zwanymi łącznie "Umowami przedwstępnymi”).

Reklama

Przedmiotem pierwszej umowy przedwstępnej sprzedaży (dalej "Umowa przedwstępna 1”), jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży, na mocy której Ceglana sp. z o.o. kupi prawo użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości położonych w Poznaniu w obrębie 0061 Wilda, objętych księgami wieczystymi o numerach: PO2P/00114315/4, PO2P/00174654/0, PO2P/00174655/7, PO2P/00174656/4, PO2P/00174657/1, PO2P/00127920/2 wraz z prawem własności posadowionych na nich budowli, budynków i urządzeń szczegółowo określonych w przedmiotowej umowie, za cenę 204.218.582,66 zł (dwieście cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy), przy czym w przypadku skorzystania przez Ceglana sp. z o.o. z uprawnienia do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, cena zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej (dalej "Umowa przyrzeczona 1”).

Przedmiotem drugiej umowy przedwstępnej sprzedaży (dalej "Umowa przedwstępna 2”) jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży, na mocy której Ceglana sp. z o.o. kupi prawo prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Poznaniu w obrębie 0061 Wilda, objętych księgami wieczystymi o numerach: PO2P/00128647/1, PO2P/00209859/2 za cenę 1.892.417,34 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście tysięcy i trzydzieści cztery grosze) powiększoną o kwotę podatku VAT, w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej 2, pod warunkiem niewykonania przez Gminę Poznań przysługującego jej prawa pierwokupu. (dalej "Umowa przyrzeczona 2”).

Ceglana sp. z o.o. przed zwarciem umów przedwstępnych wpłaciła na rachunek bankowy ZNTK wadium w wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), dalej zwane "Wadium”, z którego w przypadku zawarcia:

1. Umowy przyrzeczonej 1, kwota 19.815.888,40 zł zostanie zaliczona na poczet należnej ceny sprzedaży przedmiotu Umowy przyrzeczonej 1,

2. Umowy przyrzeczonej 2, kwota 184.111,60 zł zostanie zaliczona na poczet należnej ceny sprzedaży przedmiotu Umowy przyrzeczonej 2.

W przypadku skorzystania przez Gminę Poznań z prawa pierwokupu, część Wadium w kwocie 184.111,60 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy Ceglana sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia skorzystania przez Gminę Poznań z przysługującego jej prawa.

Reszta ceny należnej na podstawie Umowy przyrzeczonej 1 i Umowy przyrzeczonej 2 (dalej łącznie zwanymi "Umowami przyrzeczonymi”, a każda z osobna "Umową przyrzeczoną”) zostanie zapłacona na rachunek depozytowy notariusza przed dniem zawarcia danej umowy.

Zawarcie każdej Umowy przyrzeczonej powinno nastąpić na warunkach szczegółowo określonych w Umowach przedwstępnych, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Syndykowi wysłanego przez Ceglana sp. z o.o. wezwania do zawarcia Umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona 2 zostanie zawarta w terminie 30 licząc od dnia doręczenia oświadczenia Gminy Poznań o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub upływu terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

Syndyk, celem umożliwienia Ceglana sp. z o.o. przygotowania rozpoczęcia inwestycji na nieruchomościach objętych przedmiotem Umów przedwstępnych, wyraził zgodę na dysponowanie przez Ceglana sp. z o.o. nieruchomościami na cele budowlane na zasadach szczegółowo określonych w Umowach przedwstępnych.

Ceglana sp. z o.o. i Syndyk mogą odstąpić od każdej z Umów przedwstępnych w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej, najpóźniej do dnia 31.03.2022 r.

Pozostałe warunki Umów przedwstępnych nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

O zawarciu którejkolwiek z Umów przyrzeczonych Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-08 Ewa Foltańska-Dubiel Prezes Zarządu
2021-09-08Anna GniewekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »