Reklama

KOMPUTRON (KOM): Zawarcie istotnej umowy. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2011 roku powziął informację o zawarciu w dniu 1 sierpnia 2011 roku pomiędzy Spółką a BRE Bank S.A. Umowy Współpracy, w ramach której udzielono Spółce limitu w wysokości 23.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony), z czego 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów) stanowi limit na kredyt w rachunku bieżącym, 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy) limit na kredyt odnawialny, 2.200.000,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) limit na gwarancje bankowe.

Reklama

W ramach wykonania postanowień Umowy Współpracy, Spółka podpisała z BRE Bank S.A. Umowę o kredyt w rachunku bieżącym na w/w kwotę limitu, tj. 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów). Kredyt, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym udzielony został na okres od dnia 3 sierpnia 2011 roku, z datą ostatecznej spłaty do dnia 15 lipca 2014 roku, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia Spółki w Banku Handlowym w Warszawie S.A. do kwoty 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów) oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Spółkę jest zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach towarów oraz hipoteka umowna ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu, przy ulicy Wołczyńskiej 37 oraz nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki posadowionej na tym gruncie, objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00140629/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych do kwoty 34.500.000,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy). Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR O/N dla kredytu w rachunku bieżącym oraz WIBOR 1M dla kredytu odnawialnego i jest powiększone o marżę Banku. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Opisana powyżej umowa została uznana za spełniającą kryteria znaczącej, gdyż jej przedmiot ma wartość co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »