Reklama

TOWERINV (TOW): Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 22.11.2016 r. Spółka zawarła, jako kupujący, przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 352m2 położonej w Warszawie, za cenę 8 500 000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) netto ("Umowa”).

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 28 lutego 2017 r. po spełnieniu się poniższych warunków:

- przedłożenie przez Sprzedającego aktualnego odpisu z księgi wieczystej, z którego będzie wynikać, że dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów (wszelkich obciążeń i hipotek) albo wydanie Spółce oryginału sporządzonej we właściwej formie zgody wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki,

- brak praw i roszczeń osób trzecich, poza prawami i roszczeniami Spółki wynikającymi z zawartej Umowy oraz służebnościami istniejącymi w chwili zawarcia Umowy,

- zmiana aktualnie obowiązujących umów najmu zawartych przez Sprzedającego z jego spółkami zależnymi w sposób powodujący ich wygaśnięcie najpóźniej w dniu zawarcia ostatecznej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego ("Umowa Przeniesienia Prawa Użytkowania Wieczystego”).

Umowa przyrzeczona zawarta będzie pod warunkiem nieskorzystania przez m. st. Warszawa z ustawowego prawa pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości. Ostateczna Umowa Przeniesienia Prawa Użytkowania Wieczystego gruntu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia uzyskania oświadczenia w przedmiocie nieskorzystania z prawa pierwokupu lub po upływie okresu przysługującego m.st. Warszawa do skorzystania z pierwokupu, nie wcześniej niż dnia 15 marca 2017 r.

Część ceny w kwocie 850 000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto Spółka zapłaci na rachunek bankowy Sprzedającego najpóźniej do dnia 24 listopada 2017r.

Część ceny w kwocie 1 000 0000 zł (słownie: jeden milion złotych) netto zostanie zapłacona na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. Pozostała do zapłaty kwota 6 650 000 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto zostanie wpłacona na depozytowy rachunek bankowy notariusza najpóźniej na dwa dni przed zawarciem Umowy Przeniesienia Prawa Użytkowania Wieczystego i wypłacona Sprzedającemu po jej zawarciu.

Spółka w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. szczegółowo zapozna się z sytuacją prawną przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym Spółka ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. W przypadku wykonania prawa odstąpienia Umowa uważana będzie za niezawartą, a Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Spółce zaliczki w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania od Spółki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej.

Spółka na przedmiotowej nieruchomości zamierza zrealizować obiekt usługowo - mieszkaniowy.

Na czas badań nieruchomości oraz trwania procedury uzyskania pozwolenia na budowę, Spółka zawarła umowę najmu na mocy, której, jako strona wynajmująca odda w najem Sprzedającemu, jako najemcy, przedmiotową nieruchomość w dniu zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa Użytkowania Wieczystego.

Strony ustaliły miesięczny czynsz najmu w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto miesięcznie.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-22Bartosz KazimierczukPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »