Reklama

CDRL (CDL): Zawarcie istotnej umowy kredytowej z Bankiem BZ WBK S.A. przez Emitenta

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. uzyskał informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”) Aneksu nr 5 do Umowy o Multilinię nr 1095745PO24061100 z dnia 27.06.2011 roku ("Umowa”).

Reklama

Na mocy Aneksu nr 5 przyjęto nową treść Umowy, w tym nową nazwę kredytu. Emitent informował o ostatnim aneksie do ww. Umowy w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 14.04.2015 r.

Zgodnie z nową treścią Umowy, Bank w ramach MultiLinii zwiększył Emitentowi limit kredytowy z kwoty 5.600.000 USD (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich 00/100) do kwoty 6.000.000 USD (słownie: sześć milionów dolarów amerykańskich). W ramach nowego limitu kredytowego, Bank udzielił Emitentowi:

a) kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do wysokości nowej kwoty 2.700.000 USD (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy dolarów amerykańskich), z terminem spłaty do dnia 11.04.2017 roku, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach USD, EUR, PLN i z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;

b) kredytu na akredytywy do nowej kwoty limitu w wysokości 6.000.000,00 USD (słownie: sześciu milionów dolarów amerykańskich) z terminem spłaty do dnia 27.06.2018 roku z przeznaczeniem na zapłatę akredytyw w walutach USD, EUR, PLN.

Na podstawie zawartej Umowy, Bank zobowiązał się również udzielać Emitentowi gwarancji na podstawie jego dyspozycji do kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych), w okresie do dnia 11.04.2017 roku na zabezpieczenie należytego wykonania, rękojmi i gwarancji, wadium lub zapłaty zwrotu zaliczki. Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta,

- zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (magazynowych) o wartości nie niższej niż 23.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych),

- przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu rejestrowego,

- poręczenie wekslowe udzielone przez spółki zależne od Emitenta: COCCODRILLO CONCEPTS sp. z o.o., SMART INVESTMENT GROUP sp. z o.o., DRUSSIS sp. z o.o., MT POWER sp. z o.o. za zobowiązanie wekslowe Emitenta dotyczące zabezpieczenia roszczeń Banku dotyczących spłaty kredytu, roszczeń regresowych i roszczenia głównego, odsetek umownych i ustawowych za opóźnienie od udzielonego kredytu, prowizji i opłat wynikających z Umowy, zwrotu kosztów zabezpieczenia Umowy, jak również zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy. Spółki zależne otrzymują wynagrodzenie z tytułu udzielonych poręczeń wypłacane co kwartał w wysokości 2% od górnej wysokości limitu.

- przelew wierzytelności (cesja globalna i cesja globalna cicha) z tytułu istniejących i przyszłych wierzytelności handlowych przysługujących Emitentowi od wskazanych w Umowie kontrahentów zagranicznych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-12Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Santander Bank Polska

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »